Forskning, Samhällsvetenskap

Avhandlingsämnet om HBTQ i Indien tog oväntad vändning

Kravfyllda familjerelationer pressar Indiens HBTQ-ungdomar
År 2009 avkriminaliserades homosexuella relationer i Indien. Genusvetaren Maria Tonini råkade vara där då och bestämde sig för att skriva en avhandling om hur avkriminalisering påverkade HBTQ-personerna i vardagslivet.

Maria Tonini

Genusvetaren Maria Tonini har skrivit en avhandling om HBTQ-frågor i Indien.

– Många av ungdomarna som jag intervjuade tillhörde medelklassen och förväntningarna var stora på att den nya lagen skulle göra deras liv lättare, säger Maria Tonini.

Det blev dock väldigt tydligt för de flesta att även om en avkriminalisering är ett stort och viktigt steg i rätt riktning så räcker det inte till för att HBTQ-personer i Indien ska kunna leva sina liv hur de vill och med vem de vill, menar Maria Tonini.

– Lagen innebar att aktivister kom ut ur garderoben men för den vanlige indiern som inte har heterosexuell läggning låg fortfarande andra stora hinder i vägen.

Framför allt har HBTQ-personer väldigt svårt att berätta för den egna familjen om sin sexuella läggning.

– I Indien är familjen oerhört viktig och de flesta som jag intervjuade tyckte att de hade en god, om än mycket kravfylld, relation med sin familj. Sexualitet är ett tabubelagt ämne i Indien och än mer om du är HBTQ, säger Maria Tonini. Mina intervjupersoner var rädda för att de skulle bli utkastade från familjen om de berättade som det var.

I Indien har familjen fortfarande en viktig roll i att arrangera giftermål åt sina barn och mycket sätts på spel om barnen plötsligt inte vill medverka i de utstakade planerna.

– Många jag talade med la upp strategier för hur och när de skulle berätta för sina familjer. De flesta planerade vänta tills de vara klara med sina studier och det inte längre gick att undvika ett planerat bröllop. Då skulle de vara bättre rustade att klara sig utan sin familj om de blev tvungna.

År 2013 hände dock en sak som ingen hade räknat med: Homosexualitet blev åter förbjudet.

– Ingen hade trott detta. Inte heller jag som lagt upp mitt avhandlingsarbete på att förklara och förstå vad avkriminaliseringen fick för konsekvenser för HBTQ-personer, säger Maria Tonini.

Men i efterhand tycker ändå Maria Tonini att steget bakåt i utvecklingen satte fingret på det som blev den viktigaste konsekvensen med avkriminalisering i ett patriarkalt samhälle som Indien.

– Det civila samhället fortsätter visserligen att kämpa mot kriminalisering av homosexualitet men riskerna har blivit mycket större eftersom såväl aktivisterna som HBTQ-personerna återigen klassas som kriminella.

Text och foto: Ulrika Oredsson

Fotnot: Maria Tonini disputerade i nyligen genusvetenskap med avhandlingen ”The Ambiguities of Recognition. Young Queer Sexualities in Contemporary India”.