Forskning, Samverkan, Teknik

Bättre miljö med paketautomater

Snart behöver vi inte köa för att hämta ut våra paket. Istället ska vi kunna hämta våra beställda varor i paketautomater vid den plats och tid som passar oss bäst. Åtta automater ska nu placeras runt om i Helsingborg för att undersöka om kunderna upplever att tillgängligheten ökar och om det uppstår miljömässiga vinster genom färre transporter.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Klas Hjort ska studera hur automaterna används.

Klas Hjort är forskare i förpackningslogistik vid Designvetenskaper, LTH. Med en finansiering på 4,9 miljoner från Vinnova ska hans forskargrupp studera hur paketautomaterna används. Medel har tilldelats projekt som man hoppas kan bidra till att Sverige når de nationella transport- och miljöpolitiska målen.

Utgångspunkten för projektet är att ge kunderna möjlighet att själva välja var och när de vill hämta ut sina varor och att det i sin tur leder till färre transporter och en minskad miljöpåverkan. Och frågan är aktuell. E-handeln har ökat sin omsättning från 5 miljarder kronor i början av 2000-talet till 50 miljarder i år men leveransmetoderna har inte hållit jämna steg med näthandelns utveckling. Idag får man vanligtvis hämta sina paket hos ett postombud. Ofta är det samlokaliserat med den lokala mataffären, köerna brukar vara långa och många gånger väljer kunderna att hämta sina varor vid ett annat tillfälle. Det ger upphov till frustration hos kunderna men också till extra transporter som belastar miljön i onödan.

− Det finns inget som säger att tillväxttakten inom e-handeln kommer minska och därför känns det nödvändigt att hitta andra lösningar än de vi har idag, säger Klas Hjort.

Paketautomaten har olika stora fack som svarar mot paketförsändelsens storlek. När ett paket ska hämtas får kunden en kod som behövs för att öppna luckan där varan finns. Om kunden vill returnera varan kan det också göras genom automaten.

Tekniken ska finnas där människor ändå befinner sig under dagen så att pakethämtningen inte tar extra tid eller leder till en extra transport.

− Den första paketautomaten placeras på Campus Helsingborg. Studenterna och andra som rör sig på området blir vår första studiegrupp. Vi tror att studenterna tycker det är praktiskt om de kan hämta beställda varor på samma ställe som de tillbringar större delen av sin dag.

Helsingborg blir först i landet med ett utvecklat system av den nya paketautomatstekniken och flera stora företag från regionen vill vara med i projektet. Postnord, H&M, Mindpark och E-Commerce Park är några av dem. I Helsingborg finns en tydlig närhet mellan akademin och näringslivet som gör det lätt att samarbeta, säger han.

− Det ska bli väldigt intressant att se hur tekniken med paketautomater kan förbättra både tillgänglighet och miljö. Som privatperson och konsument ser jag fram emot en större frihet när jag väljer leveransplats för det jag beställt, och det känns ju extra bra om det också innebär något positivt för miljön, säger Klas Hjort.

Jessika Sellergren