Administration, Naturvetenskap, Teknik

Bättre projektledning ska styra upp MAX IV

Brist på professionell projektledning, otydligheter i beslutskedjan och otillräcklig kommunikation ligger bakom förseningarna i strålrörsprogrammet på MAX IV. I den nya åtgärdsplanen prioriteras åtgärder för att lösa de problemen.

Ian McNulty är ny tillförordnad direktör för MAX IV.

– Vi måste få fler strålrör färdiga snabbare, och det kräver en effektivisering av organisationen, säger Ian McNulty som är nybliven t.f. direktör för MAX IV fram tills dess att styrelsen rekryterat en ny direktör. 

Ian McNulty anställdes av MAX IV i mars i år som vetenskaplig direktör. Tidigare har han arbetat för Argonne National Laboratory i Lemont i Illinois där han var seniorforskare och ledde CNM-X-ray Microscopy Group. 

Förseningar i strålrörsprogrammet på MAX IV tillsammans med vissa interna problem gällande process och ledning, resulterade i att laboratoriets direktör Christoph Quitmann avgick i början på september och ersattes med Ian McNulty.

Det var i våras som Vetenskapsrådet, som är MAX IV:s största finansiär, blev oroligt på grund av förseningarna med strålrören. Rådet gjorde en genomlysning på plats i Lund under sommaren för att hitta orsakerna bakom förseningarna och för att komma med förslag på åtgärder. Deras rapport som presenterades i början av september pekade på allvarliga brister i projektstyrningen, och den innehöll också en rad åtgärdspunkter. När det gäller projektledningen så kommer en erfaren projektledare att anställas för att stötta direktören och ett projektkontor inrättas för att strama upp rutiner runt tidsplanering och ekonomisk uppföljning.

Fram till i våras var MAX IV en framgångssaga. Det är Sveriges största satsning på forskningsinfrastruktur och ett flaggskepp inom svensk forskning. Anläggningen har byggts med ett stort miljöfokus och har fått flera priser och utmärkelser för sitt nytänk, exempelvis pris för bästa framtidsprojekt på fastighetsmässan MIPIM I Cannes 2014 och bästa Miljöbyggnad på Betonggalan i Malmö 2015. Och sedan invigningen 2016 har själva acceleratorprojektet framgångsrikt avslutats.

Men strålrören som ska kopplas till synkrotronljuskällan har inte blivit klara i tid. Totalt skulle anläggningen kunna rymma ett 30-tal strålrör och 16 strålrör är finansierade. Men endast tre strålrör är i drift och tar emot forskare och ytterligare två är i slutfasen.

Nu arbetar styrelsen för MAX IV med åtgärdsplanen och rekrytering av ny direktör. Rektor Torbjörn von Schantz menar att det nu finns en samsyn kring problemen bakom förseningarna, liksom kring att det krävs kraftfulla åtgärder för att strålrörsprogrammet ska färdigställas framgångsrikt. 

– Situationen är allvarlig, men den nya ledningen kommer lösa problemen i sinom tid, säger rektor.

Maria Lindh