Administration, Utbildning

Bättre studentmottagande mål för kurs om kulturella olikheter

Vad är du van vid? Den frågan tog tjugofem ivriga kursdeltagare fasta på när de tillsammans utforskade kulturella olikheter för att bättre kunna bemöta utländska studenters olika behov.

Kompetensutveckling

Kursen i interkulturell kommunikation syftade till att ge ökad kännedom om interkulturella möten och de missförstånd som kan uppstå.

Varje år tar Lunds universitet emot ett tusental studenter från hela världen. Studenterna kommer både för kortare perioder och för hela mastersprogram på två år. Under två intensiva dagar i november samlades administratörer och programansvariga som arbetar med studenter på kurser och program som ges på engelska.

Kursen i interkulturell kommunikation syftade till att ge ökad kännedom om interkulturella möten och de missförstånd som kan uppstå. Målet var att kompetensutveckla deltagarna i att bättre kunna hantera förväntningar och olikheter, utmaningar och möjligheter. Genom praktiska övningar och genomgång av material var tanken att varje deltagare ska kunna plocka bitar ur kursen och anpassa till sina studenter.

– Jag tar med mig många saker från dessa två dagar säger, Isabella Jönsson från Externa relationer. Framförallt är det viktigt att man är medveten om sin egen ”ryggsäck”, kultur, bakgrund, värderingar och normer, men också att man tänker på att det är lätt att prata förbi varandra om man inte börjar med att fråga den man möter – vad är du van vid?

Efter kursen beslutade deltagarna sig för att starta ett diskussionsforum för interkulturell kommunikation där intresserade kan dela goda idéer med varandra och samtidigt hjälpas åt att bygga introduktionsseminarier inför nya terminer.

– Denna kurs har gett oss verktyg att bli ett än mer inkluderande universitet, säger Sofia Rosendahl från Institutionen för handelsrätt.

Kursledare var Bernadette van Houten vid Consultants Intercultural Communication, och kursen gavs inom ramen för kvalitetsutveckling i administrationen, KIA.

Text & foto: Karin Frydenlund

Mer info: karin.frydenlund@med.lu.se eller maria.johansson@er.lu.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *