Teknik, Utbildning

Behåll pilotutbildningen under LU:s vingar

Trafikflyghögskolan, TFHS, bör även fortsättningsvis tillhöra Lunds universitet. Men den bör inte fortsätta att vara delad mellan LTH och USV, universitetets särskilda verksamheter, utan ha en tillhörighet. Och så måste man ta nya tag med forskningen.

Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed – en del av Lunds universitet

Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed – en del av Lunds universitet.

Det menar Hans Modig, tidigare akademisekreterare vid LU, som nyligen lämnat ifrån sig utredningen ”Framtida förutsättningar för Trafikflyghögskolans verksamhet vid Lunds universitet” till rektor.

TFHS har alltsedan starten 1984 varit under debatt på ett eller annat sätt. Under de första 15 åren var det främst en fråga för försvarsdepartementet men 1998 inordnades TFHS i högskolesystemet och blev ett särskilt uppdrag för Lunds universitet.

År 2009 beslöt Riksdagen att inrätta Yrkeshögskolan. Enligt propositionen skulle offentligt finansierad pilotutbildning ske som upphandling inom ramen för Yrkeshögskolan och inte längre som en högskoleutbildning.

I propositionen betonades vikten av fortsatt samverkan med universitetet för forskning och utveckling. Ett sådant uppdrag skulle ges till den nya myndigheten, Myndigheten för Yrkeshögskolan, MYH.

Hans Modig

Hans Modig.

– Men i regleringsbrevet för MYH finns inget sådant uppdrag inskrivet, påpekar Hans Modig.

Och med forskningen har det varit lite si och så sedan den tidigare (och enda) professorn Sidney Dekker lämnade sin post 2010. Den professuren fanns ursprungligen i Ljungbyhed, från 2005, men flyttades över till LTH när TFHS blev en institution där. Efter 2010 utlystes dock inte tjänsten och forskningen rann ut i sanden.

– Det var inte alls bra, säger Hans Modig och tror att en förklaring kan vara att professuren föll mellan två stolar. Det vill säga LTH, som ansvarar för ledning och utveckling och universitetets särskilda verksamheter, som ansvarar för ekonomin.

Hans Modig ser en klar potential för att få igång flygrelaterad forskningsverksamhet vid TFHS i samarbete med andra delar inom LU som exempelvis kognitionsforskningen vid Humlab, Designcentrum vid LTH och det intresse för human factors som finns i Helsingborg. Även inom området drönare finns verksamhet vid LU som kan passa ihop med TFHS.

Trafikflygarutbildningen är en liten men dyr utbildning vid Lunds universitet. Man tar in 20 studenter om året och utbildningen är två-årig. Den har mycket gott renommé och anses vara en av de 15 bästa flygutbildningarna i Europa. Det har också visat sig att man har LTH:s mest nöjda studenter på Ljungbyhed, och Hans Modig menar att Trafikflyghögskolan bidrar till hela universitetets goda rykte. TFHS har därtill ett flertal uppdragsutbildningar främst åt Flygvapnet.

Just nu bereder ÖB frågan om den framtida militära pilotutbildningen. Ett förslag är att samordna den militära och civila grundläggande trafikflygarutbildningen. I juni förväntas beslutet komma.

– Detta kan få stor betydelse för TFHS, säger Hans Modig.

Maria Lindh