Forskning, Tvärvetenskap

Big data som Big brother – kanske inte bara i Kina?

Vem bestämmer över data som användarna skapar på sociala medier? I Kina har staten koll på det mesta. I USA är det de privata jätteföretagen – eller kanske NSA? I Sverige och EU pågår diskussionen om hur data på nätet ska regleras och användarnas personliga integritet skyddas.
Forskare i Lund söker nu samarbetspartners – gärna data­vetare – för att jämföra hur man reglerar användningen av data, inklusive big data, i tre olika världsdelar.

Marina Svensson och Stefan Brehm är forskare vid Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier, medan Barbara Schulte är forskare vid Sociologiska institutionen.

De är alla aktiva i forskningsprojektet Digital China och snickrar som bäst på ett nytt tvärvetenskapligt forskningsprojekt. De vill ta ett brett grepp över hur man i Kina, USA och Sverige/EU använder och kontrollerar de personliga avtryck som människor lämnar på internet, inte minst på sociala medier.

– Vi tror att systemen för datareglering, dvs. lagstiftning som reglerar hur data lagras, hur tillgänglig och transparent den är, samt uppfattningar om integritet och säkerhet på nätet, beror på ekonomiska och politiska strukturer, men också på hur civilsamhället har utvecklats.

I Sverige finns en integritetsdiskussion kring big data. Den förs inte alls i Kina, där man däremot gärna vill utnyttja hypen kring big data för kommersiella ändamål och för att stärka forskningen inom teknik och life science. I USA finns starka aktörer inom civilsamhället som kämpar för ökad transparens och frihet på nätet.

Skillnaderna är dock kanske ändå inte så stora som man först tror, fortsätter de.

– Kina har sina egna sociala medier som kontrolleras av staten. Här finns risken att big data hjälper myndigheterna att bättre övervaka medborgarna. Samtidigt visar Edward Snowdens avslöjanden om NSA att man också i USA använder och samlar data om medborgarna i en omfattning som hotar den personliga integriteten. I Sverige och EU försöker man införa regler, men eftersom de stora aktörerna finns någon annanstans så är det svårt att skydda de egna medborgarna.

Liksom rättssociologen Stefan Larsson (se länk nedan till resten av artiklarna i temat) tror forskarna att det krävs ett tvärvetenskapligt samarbete för att kunna genomföra projektet.

– Vi söker partners både inom universitetet och internationellt. Det är inte så lätt att genomföra tvärvetenskapliga och komparativa projekt. Vi har lite fått en stämpel att vi bara skulle syssla med Kina, men vårt perspektiv är bredare än så. Det är viktigt med forskning som kritiskt granskar och jämför de samhälleliga och etiska utmaningarna med big data i olika länder.

Britta Collberg

Sina Weibo – Kinas Twitter & facebook

Sina Weibo är en kinesisk social nätverkstjänst och mikroblogg. Sidan påminner om en blandning mellan Facebook och Twitter. Sina Weibo är en av världens mest besökta webbplatser och har en målgrupp i Kina liknande den Twitter skaffat sig i USA. Sidan startades av SINA Corporation den 14 augusti 2009 och hade i februari 2012 över 300 miljoner registrerade användare. Cirka 100 miljoner meddelanden postas varje dag på Sina Weibo.

Källa: Wikipedia

Läs resten av artiklarna i temat om big data

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *