Forskning, Samhällsvetenskap

Brist på forskare inom arbetsrätt

I slutet av november hölls ett nätverksmöte i Lund för forskare inom arbetsrätt. Bakgrunden till nätverket är att det är få forskare som sysslar med arbetsrätt i Sverige. Professor Birgitta Nyström är den drivande personen bakom nätverket som hon fått forskningsrådet Forte att stödja.

– Under många år har jag lett ett nätverk av arbetsrättsforskare och så småningom fick vi möjlighet att utveckla gruppen till att omfatta alla aktiva forskare i landet, säger hon.

Varför behövs ett sådant nätverk? 

– Nätverket går ut på att vi träffas, diskuterar och presenterar aktuell forskning. Nu på mötet diskuterade vi olika sätt att göra forskarstudier mera attraktiva exempelvis genom att öka tryggheten i anställning och ekonomi för de forskarstuderande, säger Birgitta Nyström.

Enligt henne är bristen på forskare ett problem med allvarliga konsekvenser.

– Arbetsrättsforskningen behövs i synnerhet i dag när svensk arbetsmarknad står inför stora utmaningar som följd av internationaliseringen. Det påverkar dessutom utbildningen av studenter som kommer att möta arbetsrätt i sina yrken. I tider av snabba förändringar behövs det något som kan ge ett mer övergripande perspektiv, se mönster och tendenser, säger Birgitta Nyström.

Vad beror bristen av forskare inom arbetsrätt på?

– Det finns få forskare inom juridik överhuvudtaget. Duktiga juriststudenter har en stor och spännande arbetsmarknad att välja från där det också finns goda chanser att få stort utbyte av sin arbetsinsats. När det särskilt gäller arbetsrätt är det ett attraktivt område på arbetsmarknaden och vi har dessutom pensionsavgångar och avhopp till domarbanan som ytterligare decimerat antalet forskare, säger Birgitta Nyström.

Fredrik Bröndum 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *