Ekonomi, Forskning, Utbildning

Budgetproppen: Färre stipendier och kvalitetspengar till utbildningen

– Vi hade nästan återhämtat oss efter avgiftsreformen, men nu tappar vi 25 procent av våra studenter från tredje världen igen, säger Richard Stenelo, områdeschef för rekrytering vid Externa relationer.
Tappet blir följden av att den nya regeringen inte fullföljer den tidigare utlovade höjningen på 50 miljoner kronor till stipendier för studenter utanför EU.

Anders Lonn

Nye statssekreterare Anders Lönn upprätthöll traditionen att komma till Universitetshuset på en budgetfrukost och presentera propositionen.

Detta framkom i samband med presentationen av budgetpropositionen, som riksdagen ännu inte fattat beslut om. Den nye statssekreteraren Anders Lönn var bara 14 dagar gammal på sitt nya jobb då han traditionsenligt presenterade propositionen vid en frukost i Universitetshuset.

Studieavgifter och stipendier för utomeuropeiska studenter behandlas över-huvudtaget inte i propositionen, men Anders Lönn utlovade en snar utredning och sa att man följer utvecklingen i Tyskland som avskaffat avgifterna. Läget just nu, med de uteblivna 50 miljonerna, innebär dock att det totalt blir 600 färre stipendier nästa höst vilket för Lunds del innebär ett tapp på 135 stipendier.

– Det kommer främst att drabba studenter från Afrika, säger Richard Stenelo, och det innebär att vi inte får samma globala klassrum vilket går ut över de andra studenterna och försämrar kvaliteten. Detta skadar också Sveriges rykte som seriös rekryterare.

En nyhet i propositionen som rört upp negativa känslor i universitetsvärlden är att regeringen vill spara 22 miljoner kronor i stöd till de svenska Medelhavsinstituten i Rom, Athen och Istanbul under 2016 och helt upphöra med statlig finansiering från 2017. Protesterna med namninsamlingar och en särskild facebookgrupp har varit så starka att den nya utbildningsministern Helene Hellmark Knutsson drog tillbaka förslaget redan efter några veckor. .

I övrigt erbjöd statssekreterare Anders Lönn 5.000 nya platser inom grundutbildningen. Hur dessa ska fördelas är ännu oklart. Rektor Per Eriksson har tidigare begärt 2.000 nya platser enbart till Lunds universitet.

Regeringen satsar också 125 miljoner 2015 och lika mycket 2016 på kvalitetsförstärkningar inom samhällsvetenskap, främst på lärarutbildningen, samt på humaniora/teologi där det handlar om fler undervisningstimmar.

Vad det gäller forskningen gav Anders Lönn en eloge till den tidigare regeringen som han menade hade satsat rejält. Den satsningen vill den nya regeringen fullfölja. På sikt vill man höja basanslagen och arbeta mer långsiktigt – gärna med ett tioårsperspektiv i kommande forskningspropositioner.

Text & foto: Maria Lindh

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *