Kategoriarkiv: Administration

Administration, Utbildning

Lund förlorar pengar på nytt kvalitetssäkringssystem

Inte bara resultatkontroll utan också stöd till lärosätenas eget utvecklingsarbete. Det är den stora förändringen i förslaget till nytt kvalitetssäkringssystem av högre utbildning.
Förslaget innebär också att de extra kvalitetspengarna för utbildningar med höga utvärderingsresultat försvinner. Lunds universitet kammade förra året hem drygt femtio extra miljoner, dvs. cirka en sjättedel av den nationella kvalitets­potten.

Administration, Allmänt, Forskning

Vicerektorer efterlyser forskningsprioritering

. Lunds universitet behöver långsiktiga strategier med tydliga prioriteringar från fakulteterna om vilken typ av forskning man ska satsa på.
Det är de bägge nya vicerektorerna Stacey Ristinmaa Sörensen och Bo Ahrén överens om. Och de ser också problemet i att skapa sådana vid ett så allomfattande universitet som Lunds.
– Bredden är absolut vår styrka men kan också vara en svårighet, säger Bo Ahrén.

Administration, Allmänt

Utredning föreslår effektiviseringar av forsknings- och utbildningsnämnder

. Går det att hitta ett effektivare sätt för universitetet att hantera de övergripande frågorna gällande utbildning och forskning?
Den nuvarande organisationen, med en utbildningsnämnd och en forskningsnämnd, har inte fungerat tillfredsställande. Den förra är överbelastad medan den senare har en alltför mager agenda.
Ole Elgström, tidigare ­prodekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten har tagit fram ett förslag som förhoppningsvis ska få nämnderna att fungera bättre.