Kategoriarkiv: Administration

Administration, Allmänt

Viktigt med långsiktighet inför nya diskrimineringslagen

Vid årsskiftet träder den nya diskrimineringslagen i kraft. Bland annat ersätts det nuvarande kravet på handlingsplaner med ett mer resultatinriktat arbetssätt. Det gäller dock att man noga tolkar de nya reglerna så att de inte i första hand främjar kortsiktiga satsningar, menar Tomas Brage som är ordförande i jämställdhets- och likabehandlingskommittén vid Naturvetenskapliga fakulteten.

Administration, Forskning, Utbildning

Dubblering av platser till lärarutbildningen

Regeringen fortsätter att satsa på forskningen. Anslaget fram till 2020 höjs med totalt 2,8 miljarder varav 1,3 miljarder går direkt till universitet och högskolor.
En satsning görs på att utbilda fler lärare. Lunds universitet kan komma att fördubbla antalet till närmare 300 utbildningsplatser om man fortsätter att investera lika mycket som i dag i lärarutbildning.