Kategoriarkiv: Allmänt

Administration, Allmänt

Utredning föreslår effektiviseringar av forsknings- och utbildningsnämnder

. Går det att hitta ett effektivare sätt för universitetet att hantera de övergripande frågorna gällande utbildning och forskning?
Den nuvarande organisationen, med en utbildningsnämnd och en forskningsnämnd, har inte fungerat tillfredsställande. Den förra är överbelastad medan den senare har en alltför mager agenda.
Ole Elgström, tidigare ­prodekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten har tagit fram ett förslag som förhoppningsvis ska få nämnderna att fungera bättre.