Kategoriarkiv: Allmänt

Administration, Allmänt

Mycket fokus på personligt ledarskap – mindre på det formella

– Det var stort fokus på det personliga ledarskapet och jag lärde mig mycket om mig själv. Men jag saknade inslag om det formella ledarskapet – hur man bryter ner visioner och strategier till något användbart i vardagen.
Det säger Susanne Norrman, en av drygt 200 personer som gått något av de program som ingår i LU:s ledartrappa som erbjuder tre, snart fyra, nivåer inom ledarskapsutbildning.

Administration, Allmänt

Blivande rektorn vill satsa på grundutbildningen

Det behövs en satsning på grundutbildning. Men med mer pengar för varje utbildningsplats, snarare än fler platser. På så sätt kan man höja kvaliteten för att på sikt nå internationell toppklass.
För att öka anställningstryggheten bör man kanske också se till att forskningsråden bara ger anslag till forskare som är tillsvidare­anställda.
Detta är två av de frågor som den tillträdande rektorn Torbjörn von Schantz vill driva de kommande åren.

Allmänt, Forskning

Fortfarande för få kvinnliga professorer

Statistiken visar att andelen kvinnliga professorer vid LU knappt kommer upp till en fjärdedel. Ser man till fakulteterna har Juridicum dock lyckats – hälften av professorerna där är kvinnor. Ekonomerna intar jumbo­platsen med endast tio procent kvinnliga professorer.
– Det är inte alls bra – men inte riktigt lika illa som den siffran anger, säger Fredrik Andersson, rektor för Ekonomihögskolan.