Kategoriarkiv: Allmänt

Allmänt

Vägen tillbaka till jobbet…

Sjukskrivningar kopplade till stress har ökat kraftigt de senaste åren och det är kvinnor som drabbas värst. Det är yttre orsaker som utlöser allvarliga stressjukdomar, en arbetssituation eller en livssituation. Det innebär att det finns goda chanser för att komma tillbaka i arbete. LUM följer vägen tillbaka till jobbet på LU. Möt Ingela Steij Stålbrand som idag tycker att livet på andra sidan utmattningen är roligare och bättre än på många år
– men som har betalat ett oerhört högt pris.

Administration, Allmänt

Analysgrupp ska granska prorektorsprocessen

En analys­grupp som ska titta närmare på prorektorsprocessen inför framtiden tillsätts i december. Anledningen är att processen kring valet och tillsättningen av ny prorektor har ifrågasatts från flera håll inom universitetet. Beslutet att utse Sylvia Schwaag-Serger liksom att kalla henne till professor står dock fast.

Administration, Allmänt

Prefekter vill öka samordningen kring centrala förfrågningar

Ett sätt att minska den administrativa arbetsbördan för prefekter skulle kunna vara en ökad tydlighet kring allt det som skickas ut centralt. Det framkommer som ett önskemål vid en intervjuundersökning om hur prefekterna upplever det administrativa centrala stödet. Nu görs en översyn av alla förfrågningar som skickas ut med en förhoppning om enklare hantering för institutionerna.