Kategoriarkiv: Ekonomi

Ekonomi, Utbildning

Doktorander lär sig att bli företagare

Många doktorander har liten kunskap om möjligheterna att nyttiggöra sin forskning genom kommersialisering. Genom en ny doktorandkurs i entreprenörskap visas exempel på möjligheterna att kombinera akademiskt arbete med företagande.
– Kombinationen kan vara en mycket framgångsrik karriär för många forskare, menar Hans Landström, professor i entreprenörskap vid Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship.

Ekonomi, Forskning, Samhällsvetenskap

Tema: Den nya ojämlikheten II

Hur mycket ojämlikhet tål vi? Blir vi sjuka av inkomstskillnader? Eller är det kanske så att vi tolererar fattigdom – bara vi slipper ha den i vår omedelbara närhet? Bilden är motsägelsefull. De flesta svenskar är beredda att betala mer skatt för att slå vakt om välfärden. Samtidigt röstar allt fler ”med plånboken”. I del två av LUMs serie ”Den nya ojämlikheten” möter vi forskare som ser ojämlikheten och den ständiga tillväxten både som ett hot och som en del av lösningen på framtidens problem.

Ekonomi, Forskning

Blir vi sjuka av avundsjuka?

TEMA: DEN NYA OJÄMLIKHETEN II. Sverige är fortfarande ett av världens mest jämlika länder. Vi är friska och lever länge. Fast det finns ett viktigt undantag, nämligen de med lägst inkomster.
– Sambandet är starkt mellan fattigdom och dålig hälsa. Däremot har vi inga bevis för att människor blir sjuka av inkomstskillnader i sig, säger nationalekonomen Therese Nilsson.

Ekonomi, Forskning

Vi behöver tillväxt för att klara välfärden

TEMA: DEN NYA OJÄMLIKHETEN II. Nationalekonomen Andreas Bergh är skeptisk till socialforskaren Max Kochs vision om ett stagnerande Europa. Varje ny generation vill ha mer än den tidigare, menar han.
– Det finns inget som pekar på att Europa skulle stagnera. Det är heller inte önskvärt – vi behöver tillväxt för att klara välfärden, anser han.