Kategoriarkiv: Forskning

Forskning, Humaniora

Han fullföljde sin hustrus avhandling

Detta är ett alldeles för viktigt arbete för att bara stå och ruttna i sina pärmar!
Så tänkte Lars Rydbeck om sin sjuka, nu bortgångna, hustrus artiklar om den engelske författaren Charles Lamb. Nu har snart samtliga artiklar publicerats i den vetenskapliga tidskriften ”The Charles Lamb Bulletin”.

Forskning, Teknik

Ny teknik ska förutse gång- och cykelolyckor

Det finns mycket att göra för att förbättra säkerheten för oskyddade gång- och cykeltrafikanter. Men för att kunna vidta rätt åtgärder krävs kunskap om i vilka situationer farorna uppstår.
– Med ny teknik hoppas vi kunna förenkla och effektivisera metoderna för att förutse olyckor, säger Aliaksei Laureshyn på LTH.