Kategoriarkiv: Forskning

Ekonomi, Forskning, Utbildning

LU:s budget: Mer pengar till kvinnliga professorer

Universitetsstyrelsen tog beslut om resursfördelningen för 2015. Nästa år anslår regeringen sammanlagt drygt 1, 8 miljarder kronor till utbildning på grund- och avancerad nivå vid Lunds universitet. Varje fakultet får finansiera gemensamma åtaganden genom att 2,8 procent dras av deras utbildningsanslag. Forskning och forskarutbildning får ett anslag på totalt cirka 2 miljarder kronor.

Forskning, Teknik

Nytt centrum för kollektivtrafik tar ett brett grepp

Enligt Sveriges politiska mål ska kollektivtrafiken fördubblas de närmaste årtiondena, både i antalet resenärer och i andel av persontrafiken. Hur ska detta kunna klaras av?
Det är den svåra fråga som forskningscentret K2 ska försöka besvara. K2 står för både ”kunskap och kompetens” och ”fördubblad kollektivtrafik”, och har LU, Malmö högskola och Statens Trafik- och forskningsinstitut VTI som huvudmän.