Kategoriarkiv: Forskning

Forskning, Samverkan

Horizon 2020: – Ingen anledning till panik

– Vi ska inte gripas av panik. Grundforskningen är vår styrka och det vore rent ut sagt stolligt att drastiskt lägga om kurs. Däremot ska vi jobba vidare med samverkan och inse att det är inom de breda samhällsinriktade projekten som mycket forskningsmedel kommer att finnas framöver, säger Klas Malmqvist. Han är professor i kärnfysik och chef för universitetets Forskningsservice, som bland annat hjälper forskare att söka anslag och hitta i EU-djungeln.

Forskning, Samverkan

Hur ska LU ställa sig till Horizon 2020?

Lunds universitet är Sveriges främsta forskningsuniversitet och drar hem stora forskningsanslag både här hemma och i Europa. Vissa anslag går dock Lund förbi – näm­ligen en del som satsas på innovation och nära samverkan med industrin och samhället.
Excellent grundforskning räcker inte för att ta hem de miljarder som EU nu satsar på att återindustrialisera Europa men också på att ta itu med exempelvis klimatfrågan i nära samarbete med omvärlden.
Behövs innovationspengarna? Ska Lunds universitet sträva efter att ingå i de industrinära jätteprojekten eller koncentrera sig på spetsforskningen? Handlar det om att vara ”beredd till bådadera”?
Det här är första delen i LUMs serie om beredskapen inför Horizon 2020 – EUs nya stora forsknings- och innovationssatsning de kommande sju åren.

Forskning, Samverkan

Horizon 2020: Lund hoppas på en livsmedels-KIC

Ett innovationsområde där Lunds universitet ligger väl framme är livsmedel. Sextio procent av livsmedelsindustrin finns i Skåne och universitetet har flera framstående forskningsmiljöer som samarbetar med industrin. Lund spelar också en ledande roll i ett konsortium som lobbar intensivt för en KIC om livsmedel.
– Vi är väl placerade och allt talar för att vi får denna Food-KIC, säger Bengt Streijffert som sitter i styrgruppen tillsammans med LUs rektor Per Eriksson och representanter för Köpenhamns universitet.