Kategoriarkiv: Forskning

Forskning, Samhällsvetenskap

Modern möteskultur granskas i nytt projekt

Förmöten, planeringsmöten, gruppmöten, nätverksmöten, mittmöten, samordningsmöten, morgonmöten, veckomöten och extramöten.
Byråkrater har lika många uttryck för ordet möte som eskimåer har för snö och knarkare för narkotika.
Det menar sociologiprofessor Malin Åkerström som tillsammans med kollegor har fått 3,8 miljoner kronor av FORTE för ett projekt som ska undersöka den växande möteskulturen.

Forskning, Teknik

Renoveringscentrum vill få bättre kontakt med byggföretag

Lika stort och spritt som miljonprogrammet är, lika stort och spritt är kunskaps­behovet om hur dessa 60-talsbyggnader nu bäst bör renoveras. Därför har ett nationellt centrum för renovering nyligen bildats. Dennis Johansson, forskare i installations- och klimatiseringslära vid LTH är föreståndare och ger exempel på frågeställningar.
– Det kan till exempel handla om en bostadsrättsförening som är rådvill inför ett fönsterbyte. Idag hamnar de i händerna på säljare av enskilda system. Vet man lite är det svårt att vara bra beställare, säger han.

Forskning, Samhällsvetenskap, Samverkan

Samhällsvetenskaplig forskning måste tolkas för att nå beslutsfattare

En forskningsförmedling, gärna placerad under Nordiska Ministerrådet, som kunde leta upp och på ett lättbegripligt sätt förmedla viktig forskning om hållbar konsumtion. En forskarpanel som ställer samman kunskapen på området på samma sätt som FNs klimatpanel IPCC gjort på klimatets område, och ett diskussionsforum för kontakter mellan forskare och konsument­organisationer.

Forskning, Samhällsvetenskap

Pedagogerna kommer igen

. Efter en svacka ser det ljusare ut för pedagogerna vid Lunds universitet. Pedagogikkurserna är fulla och samarbetet med andra lärosäten växer. Nyligen tog pedagoger vid Lunds universitet och Malmö högskola tillsammans över redaktionsansvaret för tidskriften Pedagogisk forskning i Sverige. Och teoretiskt sker en nyorientering – pedagogerna har blivit mer tvärvetenskapliga och tagit intryck av neuro- och naturvetenskap.

Forskning

Nya miljoner till Lunds universitet

I dagarna har Vetenskapsrådet fattat beslut om nya forskningsanslag inom medicin, naturvetenskap och teknik, samhällsvetenskap och humaniora samt utbildningsvetenskap. Även Riksbankens jubileumsfond och Cancerfonden har delat ut pengar. För Lunds universitets del innebär detta totalt cirka 480 miljoner kronor.