Kategoriarkiv: Medicin

Forskning, Medicin

Forska på vårdcentralen!

– På sjukhusen har det ju alltid funnits forskning. Men nu när patienterna i stor utsträckning flyttat ut till primärvården måste även vårdcentralernas personal uppmuntras till att forska!
Det anser Jan Sundquist, professor i allmänmedicin i Malmö. Han leder enheten Centrum för primärvårdsforskning, CPF, som har just detta syfte.

Forskning, Medicin

Ryggmärgskada inget hinder för en god ålderdom

. Förr var ryggmärgsskada något som sjukvården hade svårt att klara av och risken att dö för tidigt var stor. Numera är överlevnaden nästan som i befolkningen för övrigt och många kan fortsätta att arbeta även efter sin skada.
I den största svenska studien hittills undersöker forskare från Lunds universitet hur de som levt länge och åldrats med sin ryggmärgsskada mår. Syftet är att rehabiliteringen ska bli så bra som möjligt.

Forskning, Medicin

Säkerheten viktig när hälsodata lagras

Säkerhetsaspekten har setts som mycket viktig i Epihealth, ett forskningssamarbete mellan universiteten i Lund och Uppsala. Projektets register innehåller för närvarande data om 18.000 svenskar mellan 45 och 75 år. Syftet är att studera sambanden mellan å ena sidan gener, livsstil och miljöfaktorer, å andra sidan de stora folksjukdomarna hos medelålders och äldre personer, berättar professor Sölve Elmståhl.