Kategoriarkiv: Samhällsvetenskap

Forskning, Samhällsvetenskap

Hur lever man ”normalt” på äldreboende?

– Många kommuner anger att personer på äldreboenden ska kunna leva ”så normalt som möjligt”, men vad menas med det? På äldreboendet lever man i sin egen lägenhet, men delar ofta vardagen med andra och får hjälp av personal. Hur lever man normalt i en sådan miljö? Det frågar sig Tove Harnett, forskare i socialt arbete som studerar makt och begreppet ”normalt liv” på äldreboenden.

Forskning, Samhällsvetenskap

FN använder ny lundametod för att visa ekonomisk tillväxt

Magnus Andersson, expert på ekonomisk utveckling i Sydostasien, var frustrerad över bristen på tillförlitlig data över regionen. Ola Hall hade tillgång till ett enormt satellitsbildmaterial och var frustrerad över att inte kunna använda det konkret. Av en slump stötte de på varandra i fikarummet. Idag har de utvecklat en ny metod som ligger till grund för FNs utvecklingsanalyser. Den går ut på att studera ekonomisk tillväxt – från rymden.

Forskning, Samhällsvetenskap

Modern möteskultur granskas i nytt projekt

Förmöten, planeringsmöten, gruppmöten, nätverksmöten, mittmöten, samordningsmöten, morgonmöten, veckomöten och extramöten.
Byråkrater har lika många uttryck för ordet möte som eskimåer har för snö och knarkare för narkotika.
Det menar sociologiprofessor Malin Åkerström som tillsammans med kollegor har fått 3,8 miljoner kronor av FORTE för ett projekt som ska undersöka den växande möteskulturen.

Forskning, Samhällsvetenskap, Samverkan

Samhällsvetenskaplig forskning måste tolkas för att nå beslutsfattare

En forskningsförmedling, gärna placerad under Nordiska Ministerrådet, som kunde leta upp och på ett lättbegripligt sätt förmedla viktig forskning om hållbar konsumtion. En forskarpanel som ställer samman kunskapen på området på samma sätt som FNs klimatpanel IPCC gjort på klimatets område, och ett diskussionsforum för kontakter mellan forskare och konsument­organisationer.

Forskning, Samhällsvetenskap

Pedagogerna kommer igen

. Efter en svacka ser det ljusare ut för pedagogerna vid Lunds universitet. Pedagogikkurserna är fulla och samarbetet med andra lärosäten växer. Nyligen tog pedagoger vid Lunds universitet och Malmö högskola tillsammans över redaktionsansvaret för tidskriften Pedagogisk forskning i Sverige. Och teoretiskt sker en nyorientering – pedagogerna har blivit mer tvärvetenskapliga och tagit intryck av neuro- och naturvetenskap.

Forskning, Samhällsvetenskap

Med kameran som forskningsredskap

Joshka Wessels arbetade för holländska SIDA med ett jordbruksprojekt på syriska landsbygden när hennes man en dag kom hem och sa att han hittat något som hon bara måste se. I en närliggande by hade maken som är hydrolog hittat ett underjordiskt bevattningssystem från romartiden som fortfarande var i bruk.
Upptäckten blev en vändpunkt i Joshka Wessels liv. Den ledde in henne på två karriärvägar: den akademiska och dokumentärfilmarens.