Kategoriarkiv: Samhällsvetenskap

Ekonomi, Forskning, Samhällsvetenskap

Tema: Den nya ojämlikheten II

Hur mycket ojämlikhet tål vi? Blir vi sjuka av inkomstskillnader? Eller är det kanske så att vi tolererar fattigdom – bara vi slipper ha den i vår omedelbara närhet? Bilden är motsägelsefull. De flesta svenskar är beredda att betala mer skatt för att slå vakt om välfärden. Samtidigt röstar allt fler ”med plånboken”. I del två av LUMs serie ”Den nya ojämlikheten” möter vi forskare som ser ojämlikheten och den ständiga tillväxten både som ett hot och som en del av lösningen på framtidens problem.

Forskning, Samhällsvetenskap

Allt fler röstar med plånboken

TEMA: DEN NYA OJÄMLIKHETEN II. Dagens arbetsmarknad är uppdelad i de som har jobb och de som är arbetslösa eller har otrygga, tillfälliga anställningar – insiders och out­siders. Det har skapat en skiljelinje som går på tvärs mot klass. Den stora majoriteten insiders har i de senaste valen röstat allt mer ”med plånboken” vilket drabbat partier som vill utjämna inkomstskillnaderna, t.ex. Socialdemokraterna.

Forskning, Samhällsvetenskap

Västvärldens ekonomi behöver stagnera

TEMA: DEN NYA OJÄMLIKHETEN II. Ständig tillväxt och ökade inkomstklyftor följer ingen naturlag. Vi kan och bör bryta den här utvecklingen, säger socialforskare Max Kkoch.
– Jordens resurser är ändliga och därför behöver västvärldens ekonomi stagnera för att utvecklingsländerna, där de stora behoven finns, ska kunna växa. Vi skulle själva samtidigt få mer tid för varandra – och kanske blir lyckligare.

Forskning, Samhällsvetenskap

Tema: Den nya ojämlikheten

Globaliseringen leder till tillväxt, men också djupare inkomstklyftor. Fler har fått mer pengar att röra sig med, samtidigt som de mest utsatta halkat efter och fattigdomen ökar i Sverige och övriga Europa.
Hur ska vi förhålla oss till utvecklingen? Vad händer med välfärden? Vad får den nya ojämlikheten för konsekvenser – för individen och samhället i stort?

Forskning, Samhällsvetenskap

Globaliseringen har förändrat klassamhället

TEMA: DEN NYA OJÄMLIKHETEN. Globaliseringen och förändrade sätt att producera varor har lett till ett nytt slags klassamhälle.
– Vi har fått en transnationell ekonomisk elit, en stressad medel­klass där allt fler saknar fasta heltidsjobb och en växande grupp fattiga outsiders som aldrig får fäste på arbetsmarknaden, säger Max Koch, professor i socialt arbete.

Forskning, Samhällsvetenskap

Ingen vill föra bidragstagarnas talan

TEMA: DEN NYA OJÄMLIKHETEN. De är utstötta, illa sedda och de saknar talespersoner. Det handlar om några av samhällets mest utsatta – socialbidragstagarna, de sjukskrivna och de långtidsarbetslösa. Gruppen är svår att bryta sig loss från och risken är överhängande att svårigheterna går i arv till nästa generation.

Samhällsvetenskap

Livet på existensminimum

TEMA: DEN NYA OJÄMLIKHETEN. Katarina delar en etta på 33 kvadratmeter med sin 20-årige son, nybliven student vid Lunds universitet.
– Vi kallar Markus sovalkov för västra flygeln och den del jag sover i för matsalen och biblioteket, säger hon.
Katarina är långtidsarbetslös och har alltid haft små inkomster. Denna månad sänks hennes aktivitetsstöd ytterligare, till 7.600 kronor i månaden.

Forskning, Samhällsvetenskap

Fattigdomsfrågan är död i den svenska politiken

TEMA: DEN NYA OJÄMLIKHETEN. Medan fattigdomsfrågan är ett proriterat mål inom EU så är den politiskt död i Sverige. Partierna är eniga om arbetslinjen och ingen driver frågor om marginalisering – trots att inkomstklyftorna ökar. Beror det på att vi har fått ett mindre empatiskt samhällsklimat eller på att den absoluta fattigdomen har minskat?
LUM har talat med välfärdsforskarna Håkan Johansson och Hans Swärd om utveckling och trender i Sverige och Europa.