Kategoriarkiv: Samhällsvetenskap

Forskning, Samhällsvetenskap

Bägge parter måste kämpa med integration

Vilka ska räknas som medborgare och få ingå i den demokratiska politiska gemenskapen? Bara ”vi” som är lika varandra enligt en snäv nationell identitetsnorm? Eller ska även ”dom andra” räknas som medborgare?
– Demokrati förutsätter att människor är jämlika. Då är integration och anpassning något som alla måste kämpa med, menar statsvetaren Jonna Pettersson som tränger djupt in i de här frågorna i en ny avhandling.

Forskning, Samhällsvetenskap, Samverkan

Debatterar om arbetstidsförkortning

Han vill väcka vår längtan efter ett liv där allt inte handlar om löne­arbete.
– Om jag hade medborgarlön skulle jag göra samma sak som nu – läsa, skriva och också ta ett tag med skurborsten ibland, det gör livet mer verkligt. Andra skulle kanske spela dataspel vilket så klart vore helt okej, säger sociologen Roland Paulsen, som blivit något av ett frontnamn för den arbetskritiska rörelsen.

Forskning, Samhällsvetenskap

– Samhällsvetare behandlas ibland nästan fräckt av media

Vilket avtryck gör samhällsvetenskapen i dagens samhälle? Får samhällsvetare nöja sig med att bidra med talminus i dagspressen medan andra vetenskaper får längre artiklar om sin forskning? Och vad händer när konsulter, journalister och tankesmedjor slåss på samma arena som forskarna?
Det var några frågor som diskuterades vid ett seminarium där Samhällsvetenskapliga fakultetens avtryck i samhället diskuterades.

Forskning, Samhällsvetenskap

Systrar tvärforskar om politiska protester

Statsvetaren Hanna och psykologen Emma har mer än efternamnet Bäck ­gemensamt. De är systrar och bildar dessutom ett tvärvetenskapligt forskarteam.
Genom att kombinera sina ämnen försöker de få en heltäckande bild av vad som får människor att delta i politiska protester, men också varför vissa tar till politiskt våld. Forskningen pekar på att människor som tidigare uteslutits ur sociala sammanhang har en större benägenhet att delta i den här typen av ­akti­viteter. Detta gäller särskilt om personen är extra känslig för att bli avvisad.

Forskning, Samhällsvetenskap

Högt rankad tidskrift till Lund

Lund får redaktörskapet för den högt rankade tidskriften Political Psychology.
– Politisk psykologi är ett stort ämne i USA. I Europa är ämnet inte lika stort men det är på framväxt, säger professorn i statsvetenskap Catarina Kinnvall, som blir tidskriftens huvudredaktör. Genom att flytta tidskriften till Europa hoppas man ytterligare stärka ämnet och få in fler bidrag härifrån.