Kategoriarkiv: Samverkan

Event, Samverkan, Teologi

Påvebesöket fördjupar diskussionen om religion

. Påve Franciskus har ett otroligt medialt genomslag. Han har också stor betydelse för hur vi förstår religion och hur religion fungerar i både religiösa och sekulära sammanhang.
Det säger Johanna Gustafsson Lundberg, ställföreträdande prefekt på Centrum för teologi och religionsvetenskap, CTR, som håller en öppen seminarieserie veckan innan påvens besök i slutet av oktober.

Samverkan

Lokal hållbarhet i det globala

Lönar det sig att samverka lokalt för att lösa globala klimatproblem? Vad bidrar forskarna med och hur kan de förbättra sitt sätt att arbeta? Behöver grundläggande strukturer ändras – eller handlar det bara om attityder? LUM har talat med forskare, kommuntjänstemän och universitetsledning om universitetets roll i den nödvändiga omställningen mot en hållbar samhällsutveckling.

Forskning, Samverkan

Att jobba lokalt ger hopp och energi

– I det lokala hållbarhetsarbetet finns en kraft som ger hopp, menar Johan Bergström och Lena Neij, forskare som jobbar med både organisationer och myndigheter utanför universitetet.
– Vi forskare måste vara beredda att ingå i många olika konstellationer inom och utanför akademin. Och vi behöver inse att människor ser saker på olika sätt och därför tillåta fler än ett perspektiv.