Kategoriarkiv: Tvärvetenskap

Forskning, Okategoriserade, Tvärvetenskap

Risk att kvalitativ forskning kommer i skuggan av big data

Förväntningarna på big data är enorma. Vissa talar om en ny upplysningstid och förutspår ett vetenskapligt paradigmskifte.
Men data kan inte ersätta kunskap och teorier. Tanken och perspektivet kommer alltid att vara avgörande för analysen. Däremot förändrar digitaliseringen vår syn på kunskap.
Det menar fyra forskare som LUM träffat längs ”kunskapsstråket” Sölvegatan.

Forskning, Tvärvetenskap

– Vi är bara i början av en enorm global digitalisering

– Vi är bara i början av en enorm global digitalisering, men det går undan nu, säger Stefan Larsson, rättssociolog och föreståndare för Lund University Internet Institute.
– Jag tror att vi kommer att se en omfattande metodutveckling inom samhällsvetenskap och humaniora som har med digitalisering att göra, både kvalitativt och kvantitativt. Och där spelar stora, komplexa data troligtvis en viktig roll.

Forskning, Tvärvetenskap

Big data som Big brother – kanske inte bara i Kina?

Vem bestämmer över data som användarna skapar på sociala medier? I Kina har staten koll på det mesta. I USA är det de privata jätteföretagen – eller kanske NSA? I Sverige och EU pågår diskussionen om hur data på nätet ska regleras och användarnas personliga integritet skyddas.
Forskare i Lund söker nu samarbetspartners – gärna data­vetare – för att jämföra hur man reglerar användningen av data, inklusive big data, i tre olika världsdelar.

Forskning, Teknik, Tvärvetenskap

Magnus Fontes: – Vi befinner oss i en smärre revolution!

Vi befinner oss i en smärre revolution, menar matematikprofessor Magnus Fontes på LTH, apropå big data-utvecklingen. Nyligen tog han därför initiativ till ”Centrum för matematisk modellering” för att samla universitetets spetskompetens inom big data-modellering och beräkning. Tanken är att också mindre initierade forskare ska kunna få stöd av erfarna kollegor i frågor som rör modellering och analys av stora data. Ja, och så ska det också bli enklare för kollegor, finansiärer och forskare vid andra lärosäten att leta upp lämplig expertis.