Kategoriarkiv: Tvärvetenskap

Forskning, Tvärvetenskap

Big data kräver goda navigatörer

Allt mer forskning bygger på stora datamängder – big data. Det gäller inte bara ­teknik, medicin och naturvetenskap utan i allt högre grad också humanvetenskaperna.
Datamängderna innebär fantastiska möjligheter, men också stora utmaningar. Hur hanterar Lunds universitet dem? Får forskarna det stöd de behöver? Rustar vi studenterna för att möta den digitala revolutionen?

Forskning, Teknik, Tvärvetenskap

Lunarc – universitetets kraftcentrum

I en stor datorhall på Margareta­vägen i Lund, bredvid LDC, surrar det för fullt. Här jobbar superdatorerna Alarik, Erik och Platon – Sydsveriges kraftfullaste – med att räkna ut komplexa problem som lundaforskare inte förmår bringa ordning i på egen hand. Just nu samsas en simuleringskörning av ett kommande MAX IV-strålrör med beräkningar i astrofysik och data från Lund University Bioimaging Center.

Forskning, Tvärvetenskap

Big data i forskningen både verklighet och retorik

Astronomiska mängder ny information om världen, om våra arvsanslag och vanor skapas hela tiden digitalt. De erbjuder en guldgruva för forskningen – förutsatt att man kommer åt datamängderna, kan lagra och analysera dem.
– Vi har gott om spetskompetens på området, fler och fler delar av Lunds universitet närmar sig tröskeln för när big data blir en självklarhet i forskning och undervisning, säger Sven Strömqvist, vicerektor med ansvar för forskning och forskningsinfrastruktur.

Administration, Tvärvetenskap

Lena Neij: – Jag har lärt mig att delegera

Att vara föreståndare för Internationella miljöinstitutet handlar om att välja. Och att välja bort. Inledningsvis reste Lena Neij mycket, men nu ser hon representationen ute i världen som ett delat ansvar inom institutet. Hon fortsätter att handleda doktorander – men har inte den tid hon skulle vilja för egen forskning och inte heller för studenter och utbildning.
– Det är många uppgifter i den rollen som jag har, säger hon.