Administration, Allmänt

Certifierade rekryterare proffsigare på att hitta personal

Under det gångna läsåret har universitetet vässat sin förmåga att rekrytera personal. En kurs avslutades i maj, där 30-talet nya certifierade rekryteringsspecialister fick diplom på sin nya kompetens. De representerar alla universitetets fakulteter.

De flesta deltagarna är personalsamordnare och alla har personalrekrytering som en av sina arbetsuppgifter. Ett förhandskrav är att man har PA-utbildning eller motsvarande.

Kursen byggde främst på en metodok, ”Kompetensbaserad rekrytering”, och en tvådagars utbildning av Malin Lindelöf, disputerad psykolog och författare. Kursen är ett uttryck för strävan att professionalisera rekryteringsarbetet och få dessa specialister att bli mer kända. De ska bland annat listas på universitets webbsida PA Online. Där finns även rekryteringsprocessen vid LU beskriven steg för steg.

– Metoden är ett bra komplement till bedömningen av akademiska och pedagogiska meriter, säger Pia Larsson och Anna Knoblock – två av de nya specialisterna vid LTH:s kansli. Man måste också bedöma personens förmåga att klara de krav som följer med uppgiften, som t ex ledarskap och samverkan med samhället. De kraven ska specificeras i en kravprofil innan jobbet annonseras ut. Detta kan vara extra viktigt när någon ska leda en forskningsgrupp, där många medarbetare blir påverkade av en felrekrytering.

Personer bedöms bäst genom en genomtänkt och strukturerad intervjuteknik där de sökande själva får beskriva hur de hanterat olika uppgifter i tidigare anställningar och hur de reflekterar över detta.

– Det säger mer att höra hur man själv agerat än att be någon beskriva sig själv till exempel, förklarar Anna Knoblock.

– Praktiskt betyder metoden också att man lär sig behandla de sökande professionellt, icke-diskriminerande och respektfullt, säger Pia Larsson.

Den kompetensbaserade intervjumetoden har använts på LTH sedan 2009. Personalchefen här, Sonja Meiby, är nu processledare på uppdrag av personalchef Ingrid Estrada.

– Jag vill att alla rekryterare och chefer ska kunna tala samma språk, säger Sonja Meiby. Kraven på dem är höga och de som gått utbildningen har bjudits in till den.

Hon hoppas också kunna erbjuda en endagsutbildning för prefekter snart. Lärarförslagsnämnden vid LTH har deltagit i några moment.

– Jag är positiv till den här nya metoden, säger en prefekt, Mattias Alveteg vid Kemiteknik efter att ha deltagit i en halvdagsutbildning. Nu håller vi oss till den vid rekrytering av en administratör, fortsätter han. Det innebär att vi ställer erfarenhetsbaserade frågor i stället för hypotetiska, vilket ger en bättre bild av kompetensen.

Sociala medier, etik, olika systemstöd är andra moment som ingått i utbildningen. Man har studerat arbetsrätt vid rekrytering, kvalitetssäkrad rekryteringsprocess, diskuterat etik med etikprofessorn och förre rektor Göran Bexell och lärt sig ”employer branding” – hur varumärket LU ska säljas.

–  Men det är inte slut med detta, vi vill fortsätta och vidareutveckla verksamheten genom samarbete, säger Sonja Meiby.

Förslag till former för detta diskuterades vid avslutningen. Fördjupningsmoduler kan handla om chefsrektyrering och internationell rekrytering.

Delar av den här kursen ska i framtiden ingå i ledarskapsutbildningarna vid universitetet. En så kallas KIA-kurs för administratörer är under planering.

Mats Nygren

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *