Administration, Samhällsvetenskap

Christofer Edling: – Mer utbildning på avancerad nivå

Sociologen Christofer Edling blir samhällsvetarnas dekan från och med årsskiftet. Men inte på heltid.
– Jag skat ha en fot kvar i forskningen, annars kan det bli svårt att komma tillbaka. Men också för att det är viktigt att vara en aktiv del av den verksamhet som man ska styra.

Sociologen Christoffer Edling blir dekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Med sina 51 år är Christofer Edling ung på dekanposten. Dessutom har han redan hunnit vara prodekan i tre år. Hans akademiska bana startade i Stockholm och efter några år på universitetet i Bremen landade han för sex år sedan som professor i Lund. Han är specialist på nätverksanalys vilket innebär att han med hjälp av tvärvetenskapliga metoder forskar om olika sociala nätverk. Just nu studerar han våldsbejakande extremism.

Vad är det som lockar med att bli  dekan?

– Det är intressant att höja blicken och få en inblick i hela fakultetens verksamhet. Som sociolog tycker jag att det är intressant med organisation och styrning. Och sen är det roligt att få vara med och bestämma!

Christofer Edling tycker att Samhällsvetenskapliga fakulteten är välfungerande med klara idéer om vad man vill och bör göra. En viktig fråga under den närmaste tiden, menar han, blir att föra in Centrum för Mellanösternstudier på ett bra sätt i fakultetens verksamhet.

En annan viktig fråga för Christofer Edling är att han vill minska grundutbildningens volym till förmån för avancerad nivå.

– Poängen med att vara ett forsknings-universitet är att vi verkligen kan låta forskningen genomsyra utbildningen, men detta blir riktigt fruktbart först på avancerad nivå, säger han. Jag tycker att 20–25 procent av fakultetens utbildning borde koncentreras till avancerad nivå. Vissa institutioner når redan det målet med råge, medan andra har en bra bit kvar.

Men, menar Christofer Edling, minskningen av grundutbildningen till förmån för utbildning på avancerad nivå kan inte ske över en natt, utan måste ske stegvis.

– I min idealmodell ligger tyngdpunkten för ett forskningsuniversitets utbildning på avancerad nivå och forskarutbildning, säger Christofer Edling.

Du började din karriär med att utbilda dig till sjöofficer. Hur kom det sig att du blev sociolog?

– Efter min militärtjänstgöring gick jag på Officershögskolan och blev fänrik i flottan. Av olika skäl blev jag inte kvar i det militära, men det var faktiskt där som jag började intressera mig för sociologi. Jag tyckte att det var intressant att studera vad som händer med en grupp människor när man sätter på dem uniformer och låter dem umgås dygnet runt på en liten yta, som ju ett fartyg är.

Ny prodekan från och med årsskiftet blir Lena Eskilsson.

Text & foto: Ulrika Oredsson