Debatt/Opinion

Debatt

Combine government funding for research and education

Today’s governance of Swedish higher education institutions is short-sighted, poorly coordinated and much too general and competitive. The separation of direct government funding between education and research has created unnatural boundaries and promoted a culture within academia that underestimates education in relation to research.

Debatt

Finally Mohammad can begin studying at LTH

Fifteen engineers from Syria have enrolled as students at the Lund Faculty of Engineering (LTH). For one year, they will top up their degrees with Swedish university credits and take an intensive language course in Swedish. The idea is to create a shortcut to employment for people who are relatively new in Sweden.

Debatt

”Rektor borde inte ha en större pengapott att fördela”

I senaste LUM (nr 6) intervjuas Lennart Nilsson (tidigare styrelseord­förande för Lunds universitet) och diskuterar bland annat OH-modellen. Han lyfter också fram att han anser att rektor måste ha en större pengapott att styra med för att komma ”ut ur sin isolering” för att ”matcha fakulteterna”. En sådan uppfattning förtjänar några kommentarer.

Debatt

Studenterna om Kungshuset: När själen glöms bort

Under drygt trehundra år har Kungshuset mitt i Lunds hjärta framförallt agerat hem för Filosofiska institutionen och utgjort en själ för forskningen och bildningen i universitetsstaden Lund. Miljön är som bekant för alla som haft förmånen att besöka denna byggnad fullständigt unik. Det är med sorg vi konstaterar att vare sig själ eller skäl har någon som helst betydelse vid beslutet om Kungshuset.

Debatt

Filosofiska institutionen vill ha analys av flytt till LUX

Ödet för filosofi och kognitionsvetenskap vid LU bör inte avgöras på fakultetsnivå. Ärendet är genuint fakultetsöverskridande, och det är inte rimligt att lägga ansvaret för det hos personer med djup förankring huvudsakligen i en vetenskaplig tradition, samt dedikerade att främja densamma.”
Detta skriver Agneta Gulz, Ingar Brinck med flera som en replik på Lynn Åkessons svar i föregående LUM där hon bemötte ett längre inlägg från Filosofiska institutionen.

Debatt

Offra inte byggnaderna längs Biskopsgatan

Detta får inte hända! Att offra dessa byggnader, en gång universitetets egendom och en prydnad för detsamma, dessutom en viktig milstolpe i dess utveckling vore inte mindre än en skandal. Det är omöjligt att tänka sig att LU, med uttalat stora ambitioner, inte har bruk för dem. Utan större insikt inser man lätt att de kan tas i anspråk av andra discipliner.