Ekonomi, Utbildning

Doktorander lär sig att bli företagare

Många doktorander har liten kunskap om möjligheterna att nyttiggöra sin forskning genom kommersialisering. Genom en ny doktorandkurs i entreprenörskap visas exempel på möjligheterna att kombinera akademiskt arbete med företagande.
– Kombinationen kan vara en mycket framgångsrik karriär för många forskare, menar Hans Landström, professor i entreprenörskap vid Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship.

Hans Landström

Entreprenörskapsprofessorn Hans Landström. Foto: Fredrik Bröndum.

Under våren har LU för första gången anordnat en fakultetsövergripande kurs i entreprenörskap för doktorander. Ett tjugotal deltagare från olika fakulteter har lärt sig hur man kan kommersialisera sin forskning genom att starta företag eller genom samarbete med befintliga företag.

– Detta är ett sätt att göra nytta av den forskning som kommer fram vid Lunds universitet, säger Hans Landström, som fick uppdraget att starta kursen förra året.

Grundtanken är att visa doktorander att det går att kombinera företagande med en akademisk karriär.

– Genom att visa goda förebilder och ge kunskaper om entreprenörskap vill vi stimulera doktoranderna att kombinera sin akademiska karriär med ett företagande. Alla som doktorerar har inte möjlighet eller vilja att fortsätta sin forskarkarriär och för dessa vill vi öppna ögonen för andra karriärmöjligheter, säger han.

Kursen bestod av fem heldagarsseminarier utspridda under tre månader. Seminarierna varvade teoretiska pass och workshops med att deltagarna fick arbeta med sina egna projekt under kvalificerad handledning från LUIS och Ideon Innovation. Under kursens sista dag presenterade de sina affärsprojekt för externa entreprenörer och rådgivare. De bedömdes och fick feedback på hur de skulle utveckla sina affärsidéer vidare.

En av kursens deltagare var Leila Etemadi som är doktorand vid Neuro-nano Research Centre (NRC). Inför kursen var hon inte speciellt intresserad av entreprenörskap.

– Nyfikenhet var det som gjorde att jag valde kursen. Men jag lärde mig mycket och den utvecklades snabbt till en av mina favoritkurser, säger hon.

Hon menar att hon som forskare har fått nya perspektiv på det egna arbetet.

– Jag fick ett nytt förhållningssätt till världen utanför labbet och ökad förståelse för hur min forskning kan komma till användning, säger Leila Etemadi.

Trots goda omdömen har ändå kursen haft färre deltagare än vad man hoppats på.

– Det är första gången som kursen har genomförts, LU är ett stort universitet och om kursen fortsätter nästa läsår så hoppas vi att den har blivit mer känd bland handledare och doktorander, säger Hans Landström.

När kursen nu är avslutad ska den utvärderas och därefter tas beslut om den återkommer till nästa läsår.

– Vår förhoppning är att det blir en fortsättning. Kursen har fungerat väldigt bra och jag tror att det finns ett stort behov för doktorander att lära sig mer om entreprenörskap, säger Hans Landstöm.

Fredrik Bröndum

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *