Allmänt, Teknik, Tvärvetenskap

Drar sig tillbaka 20 år efter pensionen

Sture Forsén doktorerade 1962 och är en av universitetets längst tjänstgörande professorer. Initiativtagare till forskningsbyn Ideon och en av drivkrafterna bakom det tvärvetenskapliga Pufendorfinstitutet. 85 år ung slutar han nu att jobba för LU – nästan i alla fall.

Emeritiprofessorer stannar ofta vid universitetet ett tag efter pensioneringen. Mång­sidige Sture Forsén är en av dem som har blivit kvar längst.

– Jag har rört mig mellan många olika fält och har glatt mig åt att hinder för samarbete mellan olika discipliner med åren har raserats mer och mer vid Lunds universitet.

– Samtidigt har den svenska, och även den internationella universitetsvärlden, utvecklats så att forskare fått allt mindre tid till reflekterande över sin verksamhet, till kreativt tänkande och fria diskussioner med kollegor.

Vad gäller förutsättningarna för akademin tror han att barriärerna mellan discipliner måste avlägsnas. Och att forskning och utbildning måste knytas närmre varandra.

Den akademiska världen måste också ständigt vara öppen för förnyelse och att ompröva ”gamla sanningar”. Och vi har all anledning att se oss omkring i världen – både den västerländska och den asiatiska för att inspireras, menar han.

Undervisningen kan också utvecklas, liksom studenternas boendesituation.

– I många ämnen är möjligheterna att göra undervisningen engagerande, medryckande och spännande, större än någonsin tidigare. Alla sinnen kan engageras med ny teknik, även om samspelet mellan lärare och elever aldrig helt kan ersättas.

– Vad gäller boendesituationen kan mycket mer göras. Hur ska studenter som kommer utsocknes ifrån kunna prestera om de samtidigt är bekymrade över var de ska bo?

Själv hoppas han att fortsätta vara till viss nytta för LU även framöver. Och han har en del idéer i sin skrivbordslåda.

Hur har du orkat arbeta som professor i mer än 50 år, och hur finner du inspirationen till att fortsätta?

– Nyfikenhet och bra gener, för att citera 105-åriga Dagny Carlsson, sommarpratare i P1, med tilläggen att bli stimulerad av, och samtala med, yngre personer. Samt mycket frukt och grönt i maten och till det ett glas mousserande vin – eller champagne när ekonomin så tillåter!

Text: Noomi Egan

Foto: Kennet Ruona

Fyra snabba om Sture Forsén

Han var en av de första användarna av den helsvenska datorn BESK, som en kort period var världens snabbaste. ”Det var hålkortens och de stansade remsornas tid.”

Han tillbringade ett sabbatsår i Italien för att lära sig mer om biokemi. Där fanns en ledande grupp för studier av hemeproteiner. ”Att bli bjuden på middag hos professor Eraldo Antonini var som att hamna i en film av Federico Fellini.”

Två gånger har han delat ut Nobelpriset i kemi, en gång i Globen. I sitt tal till -Richard Ernst som tilldelades priset för metodologiska förbättringar inom Nuclear Magnetic Resonance, NMR-spektroskopi 1991, ville han illustrera Fourieranalys av spektra för åhörarna. Därför fick han Sveriges Television att spela in ljudet av när man samtidigt trycker ner alla 88 tangenterna på en flygel.

Han fick idén till det som nu är Ideon under en lång flygresa. ”I Financial Times läste jag om science parks som var knutna till universitet, och tänkte att detta, det kan vara något för LU!”

Sagt om Sture Forsén

”Sture är en sann akademisk förebild, djupt engagerad i utvecklingen vid Lunds universitet. Engagemang för att ställa och lösa frågor långt utanför hans spetskompetens kännetecknar hela hans liv. Det kan vara betydelsen av amning eller liv på andra planeter. Han söker och återger de senaste forskningsrönen, driver det tvärvetenskapliga förhållningssättet och upprörs när forskning inte kommer till nytta. Han är en sann naturvetare men i själ och handling också humanist, ser andra och deras potential och tar kamp för dem om de kommer i kläm.”

Ingalill Rahm Hallberg, professor emerita