Event, Forskning

Drygt 200 doktorer på väg mot kransen och hatten

Under fredagen promoverades sammanlagt 207 nya doktorer varav drygt hälften är kvinnor. Samtidigt promoverades 22 jubeldoktorer och 17 hedersdoktorer.

Vinkar

Tio kransflickor färdades traditionsenligt med häst och vagn runt i Lund. Ekipaget startade från Biskopshuset och går via Allhelgona Kyrkogata, Clemenstorget, Bantorget, Stadsparken och Stora Södergatan upp mot Domkyrkan. Promotionen hölls under årets hittills varmaste dag.

Doktorspromotionen äger rum i månadsskiftet maj-juni varje år i Domkyrkan. Då promoveras de doktorer som under det senaste året avslutat sin forskarutbildning och försvarat en doktorsavhandling vid Lunds universitet. Promotionen är en gemensam högtid för alla universitetets fakulteter. 

Se ett bildspel från promotionen

Foto: Fredrik Bröndum och Jonas Andersson


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *