Administration, Tvärvetenskap

Efter stormen kommer lugnet när centrum omorganiseras

Den förflyttning av centrumbildningar till fakulteter som just nu pågår inom LU väcker oro och diskussion.
– Men när man väl vet vart man ska flytta infinner sig en lugnare och mer konstruktiv fas, menar Bo Ahrén, ordförande för universitetets särskilda verksamheter, USV. Men Merle Jacob, professor i forskningspolitik, menar att vägen till rätt fakultet är väl lång och osäker på LU.

Vicerektor Bo Ahrén har gått in som tillfällig föreståndare för CMES efter ledningskrisen i samband med omorganisationen.

Enligt Bo Ahrén befinner sig nu Centrum för Mellanösternstudier (CMES) och innovationsforskningscentrumet CIRCLE i den mer konstruktiva fasen. De har båda funnit sin fakultet, den första mer eller mindre motvilligt och den andra med glädje och efter ett långt sökande.

Nuvarande universitetsledning har krympt USV från tretton till sju verksam-heter och till årskiftet kommer bara fyra stycken att vara kvar. Bo Ahrén  börjar se mönster i flyttprocessen.

– Oron brukar dämpas bland medarbetarna när det är bestämt vilken fakultet som tar emot. En lärdom är att det är viktigt att vara tydlig och gå ut med så mycket information möjligt, så tidigt som möjligt, säger han.

Samtidigt ska besluten förberedas genom breda diskussioner, något som är svårt att kombinera med tydliga besked till medarbetare om framtiden. CIRCLE:s anställda har i alla fall kunnat få besked – de flyttar till LTH och Institutionen för designvetenskaper. Medarbetarna kommer att fortsätta sitta tillsammans, men vara anställda av olika institutioner vid tre olika fakulteter.

– Vi har velat flytta till fakultet länge och har inte haft några interna stridigheter om det. Vi är mycket glada att rektor engagerade sig personligen i processen nu under våren, det var det som gjorde att det tog fart, säger Magnus Nilsson ställföreträdande föreståndare för CIRCLE.

Att det har tagit så lång tid – beslutet om CIRCLE:s fakultetsflytt togs centralt 2012 – har bland annat haft att göra med oklara mandat i förhandlingssituationen.

– När vi på egen hand initierade kontakter med fakulteterna som låg närmast vår verksamhet (EHL, S och LTH) så undrade de varför vi kom själva. Vi är ju små jämfört med resterande verksamhet och har ju inte haft någon beslutskraft bakom våra önskemål, fortsätter Magnus Nilsson.

I Lunds universitets arbetsordning är det inskrivet att väletablerade verksamheter med både forskning och utbildning ska -organiseras under fakulteter.

– Det ger en större täthet mellan forskarna som ingår i ett större sammanhang, och det gynnar långsiktigheten i både forskningen och utbildningen, säger Bo Ahrén.

Merle Jacob är professor i forskningspolitik och tycker att det är bra att centrumen flyttas in i fakulteter, men är kritisk till hur processen har gått till.

Merle Jacob är professor i forsknings-politik och har forskat om det svenska systemet för hur forskning och innovation styrs och organiseras. Hon håller med universitetsledningen om att tvärvetenskapliga centrum frodas bäst inom en fakultet. Att jämföra sig med framgångsrika amerikanska universitet med många fria centrum som t.ex. Stanford eller Berkeley är fruktlöst, anser hon, eftersom de universiteten har en helt annan finansiering med en egen stark ekonomi och möjlighet att direktfinansiera sina centrum. Merle Jacob är dock kritisk till processen runt fakultetsflyttarna på LU.

– Den är ineffektiv och resurskrävande. Matchningen borde ha skett med bästa kunskapsproduktion som ledstjärna. Här borde universitetsledningarna – denna och förra – ha varit mer strategiskt styrande, menar hon.

På CMES har det varit turbulens runt centrumets flytt, som kommer att gå till Samhällsvetenskapliga fakulteten. När den förre föreståndaren Leif Stenberg fick nytt jobb på ett brittiskt universitet utsågs Torsten Janson som hans efterföljare. Men han hann inte ens tillträda innan han avsade sig uppdraget. För att inte centrumet skulle stå utan föreståndare har man vidtagit en ovanlig åtgärd: USV:s ordförande Bo Ahrén har hoppat in tillfälligt och backas upp av kanslichefen på HT, Gunnel Holm.

– Business as usual är prio ett. Anslag ska sökas, forskning och undervisning ska bedrivas som vanligt under tiden som en ny föreståndare rekryteras, säger Bo Ahrén och tillägger att hans inhopp fört det goda med sig att han har fått en mycket god inblick i hur ett centrum fungerar, bland annat genom intervjuer med alla anställda.

Nästa formella steg för både CMES och CIRCLE är en riskanalys som genomförs under våren, sedan kommer formella flyttbeslut sannolikt före sommarledigheten.

Merle Jacob hade önskat att ledningen samlat dekaner och centrumföreståndare på ett tidigt stadium och låtit varje centrum presentera sin verksamhet. Efter det, anser hon, borde dekanerna ha utmanats att tänka över hur universitetet kunde skapa bästa kunskapsproduktion tillsammans med centrumbildningarna – vad ser de för nya möjliga forskningssamarbeten och utbildningar på sin fakultet?

– Först efter matchningen borde pengarna få komma i fokus. Nu har centrum-föreståndare fått gå runt med mössan i hand, det är klart att inte alla föreståndare är rustade för sådana förhandlingar.

Alla dekaner är inte heller lockade av att ta ekonomiska risker för att skapa ny verksamhet. Merle Jacob beskriver det som en personlighetsfråga.

– Men att skapa bästa möjliga kunskapsproduktion är universitetets kärna, inte att bevara fakulteternas verksamhet exakt som den är. Om allt som är nytt och spännande sker utanför fakulteterna så kommer de till slut att vittra sönder.

Jenny Loftrup

Universitetets särskilda verksamheter, USV

Universitetets särskilda verksamheter, USV, har krympt från tretton till sju verksamheter under nuvarande ledning. På universitetet finns drygt 40 tvär-vetenskapliga centrumbildningar, de flesta redan inom fakulteterna. De tvär-vetenskapliga centrumbildningar som ingår i USV är idag:

• Centrum för Mellanösternstudier (CMES) – flyttar till Samfak

• Centrum för preventiv livsmedelsforskning – upphör vid årsskiftet

• Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier

• CIRCLE, Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning -Economy – flyttar till LTH

• IIIEE, International Institute for Industrial Environmental Economics

• LUCSUS, Lund University Centre for Sustainability Studies

• Pufendorfinstitutet