Ekonomi, Utbildning

Ekonomer hämtade inspiration från Morden i Midsomer

Vi lär oss bäst genom mänskliga berättelser. Det har LUCA, en ny akademi för utveckling av case­undervisning vid Lunds universitet, tagit fasta på. I april bjöds lärare vid universitetet in till en workshop med en av manusförfattarna bakom Morden i Midsomer.

Steve Trafford

Steve Trafford vägleder deltagarna i konsten att skapa en berättelse som engagerar.

Steve Trafford är skådespelare och manusförfattare. Han har bland annat skrivit en rad avsnitt till den populära kriminalserien Morden i Midsomer samt en mängd såpoperor för brittisk tv. För många, säger han med lågmäld humor när han presenterar sig själv.

– Berättelser handlar om att kommunicera värden och utforska dilemman, förklarar Steve Trafford vidare för de forskare och lärare från bl.a. LTH, Medicinska fakulteten och Ekonomihögskolan som samlats i Biskopshuset en solig eftermiddag i april.

Det vid en första anblick ganska omaka paret, såpoperor och fallstudier, blir i samma stund en potentiellt lyckosam förening. Fallstudier, eller case, handlar ju också om att utforska och lösa problem.

Någon minut senare har Steve Trafford förklarat ett av huvudkoncepten för att skapa en engagerande berättelse. Han kryddar med ett pedagogiskt exempel och delar sedan upp lärarna i grupper. Nu ska de börja skapa egna berättelser.

På 20-talet gjorde Harvard Business School sig ett namn på att använda fallstudier, så kallade case, i utbildningen. Tanken är att studier och diskussioner kring exempel ur verkligheten ökar engagemanget hos studenterna, rustar dem bättre för yrkeslivet och förbättrar inlärningen.

Idag är fallstudier väl etablerade på ekonomiutbildningar världen över och färdig-bakade fallstudier kan köpas på nätet. Men det finns problem, menar Ulf Ramberg, universitetslektor i företagsekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

– Fallstudierna är ofta skrivna för de modeller och teorier som är dominerande i USA. Dessutom saknas det case inom många ämnen utanför de klassiskt ekonomiska disciplinerna.

Tillsammans med kollegorna Ola Mattisson och Mats Urde från Ekonomihögskolan har han därför startat upp Lund University Case Academy (LUCA). Syftet är att ge forskare och lärare vid Lunds universitet verktyg och kunskaper att skriva egna fallstudier.

Ett annat problem är att fallstudier ofta präglas mer av tung akademisk prosa och mindre av engagerande berättelser kryddade med fakta och förutsättningar. Det är för det ändamålet som gruppen bjudit in manusförfattaren Steve Trafford till en två dagars konferens om utveckling av caseundervisningen.

– Berättelser har förmågan att engagera människor. Om du inte är engagerad så lär du dig inte. Men när du väl har människors engagemang, då är det lättare för dem att analysera och gå djupare, förklarar Steve Trafford i en av pauserna.

När vi återvänder till workshopen ser han ut att ha rätt. Energinivån är hög med skratt och upprymda diskussioner. Deltagarnas berättelser håller på att ta form. De har nu en miljö, teman, huvudpersoner och en konflikt som stegras i takt med varje scen. Samtidigt utgör berättelserna underlag till diskussioner om arbetskonflikter, organisationsfrågor och maktbalanser. Och när deltagarna lämnar för dagen verkar de nöjda.

– Det ska bli spännande att använda de här metoderna för att skapa fallstudier som berör våra frågeställningar. Jag ser också många potentiella samarbeten mellan oss deltagare, säger Beatrice Kogg, studierektor på Internationella miljöinstitutet, IIIEE.

Text: Henrik Killander

Foto: Gunnar Menander

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *