Ekonomi, Forskning, Utbildning

Ekonomihögskolan återackrediteras av EQUIS

Ekonomihögskolan får en femårig återackreditering av EQUIS (European Quality Improvement System).

Kristina Eneroth

Kristina Eneroth, prorektor vid Ekonomihögskolan.

EQUIS-ackrediteringen är ett internationellt system för kvalitetssäkring av högre ekonomutbildningar över hela världen. Den är en kvalitetsstämpel för hela Ekonomihögskolans verksamhet. Såväl utbildning och forskning som administration har granskats och anses hålla högsta internationella kvalitet.

–  EQUIS-ackrediteringen är ett viktigt led i att kunna erbjuda våra studenter en internationellt attraktiv utbildning och locka till oss de bästa medarbetarna, säger Fredrik Andersson, rektor på Ekonomihögskolan.

Ackrediteringen ges på tre eller fem år. När tiden löpt ut måste lärosätet förnya sin ackreditering. Den är därmed ett viktigt instrument för att kontinuerligt förbättra kvaliteten i verksamheten. Att Ekonomihögskolan fått en fem års ackreditering är därför ett styrkebesked. Hittills har EQUIS ackrediterat 144 lärosäten i 39 länder.

– Ackrediteringen hjälper oss att utveckla vårt internationella nätverk av partneruniversitet och erbjuda våra studenter utbytesstudier vid högt rankade universitet. Vi vet också sedan tidigare att ackrediteringen har stor betydelse för att attrahera utländska studenter, säger Kristina Eneroth, prorektor vid Ekonomihögskolan.

Inför en EQUIS-ackreditering gör lärosätet en omfattande genomgång av sin verksamhet som sammanställs i en självvärderingsrapport. Rapporten utgör sedan underlag för en bedömargrupp av akademiker och näringslivsrepresentanter som under några dagar besöker lärosätet och på plats bedömer kvaliteten i verksamheten. Vid besöket träffar gruppen studenter, medarbetare, företagsintressenter och alumner.

Läs mer om EQUIS: https://www.efmd.org/index.php/accreditation-main/equis

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *