Ekonomi, Utbildning

Ekonomisk tungviktare ny seniorprofessor på Ekonomihögskolan

– Vi utbildar inte nationalekonomer till arbetslöshet. Tvärtom har vi svårt att få svenska ekonomer till EU-kommissionen.
Det säger Lars Jonung som efter 20 år nu återvänt till Ekonomihögskolan i Lund som seniorprofessor. Med sig tar han det Finanspolitiska Rådet.

Lars Jonung och Eva Lindström utanför Grand i Lund.

Lars Jonung och Eva Lindström utanför Grand i Lund. Foto: Fredrik Bröndum.

Som ordförande i Finanspolitiska Rådet ser han till att samla sina ledamöter till det avslutande stora sammanträdet i Lund. Det mötet resulterar i en rapport om hur regeringen sköter sina finanser – och ger sedan avtryck i höstbudgeten.

– Rådet fungerar som en opolitisk ”vakthund” över att regelsystemet kring finanspolitiken följs. Ett krav för att jag skulle åta mig uppdraget som ordförande var att jag skulle driva det från Lund. Det är tråkigt att allt är så koncentrerat till Stockholm, tycker han.

Han lämnade Lund på 90-talet för en professur på Handelshögskolan och har förutom sitt engagemang i EU-kommissionen under åren 2000-2010 haft många uppdrag i maktens korridorer. Bland annat som Carl Bildts närmaste ekonomiske rådgivare under dennes statsministertid.

Var helst Lars Jonung rör sig på Finansdepartementet, Konjunkturinstitutet, Riksbanken, Riksskatteverket – möter han både gamla och nya nationalekonomer från Lund. Att de är mer sällsynta i Bryssel beror kanske på att de har det så bra på hemmaplan, funderar han.

Inom EU-kommissionen gör sig lundaandan påmind på annat vis. Den svenska öppenheten kring ekonomiska frågor sticker ut bland greker, italienare, fransmän och tyskar.

–  ­Det blir en rejäl kulturkrock när vi svenskar kommer med vår offentlighetsprincip och positiva inställning till debatt och diskussion. Och en upphovsman till denna tradition är Knut Wicksell som var professor i Lund i början på 1900-talet. Idag ser vi på honom som den störste samhällsvetaren vårt land producerat.

När Lars Jonung nu återvänt till Lund ser han stora skillnader från när han lämnade den. Den ogenomträngliga kinesiska muren mellan företagsekonomi och nationalekonomi är raserad och han ser ett vidgat samarbete också mellan resten av Ekonomihögskolans ämnen.

– Det är verkligen positivt och viktigt för hela den högre ekonomiska utbildningen.

Nu har också Lund i det närmaste kommit ifatt Handelshögskolan när det gäller kvaliteten på studenter.

–  Fortfarande är det lite svårare att komma in på Handels men inte mycket. Vi har mycket bra studenter här i Lund, fastslår han.

En konkurrensfördel gentemot Stockholm är den mindre studentstaden Lund med det breda universitetet, härliga akademiska miljön och dess möjligheter till samarbete med andra discipliner, menar han.

Som seniorprofessor arbetar Lars Jonung tio procent och har ett par fasta föreläsningar på grundnivå om finanspolitik, ramverket och arbetsmarknaden för ekonomer i och utanför Sverige. Hans eget ämne är makroekonomi, och han är även handledare för doktorander.

Maria Lindh

Läs mer om Finanspolitiska rådet på www.finanspolitiskaradet.se

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *