Allmänt

”En utmärkt person att leda Lunds universitet”

Lunds universitets styrelse föreslår att professor Torbjörn von Schantz blir ny rektor från och med årsskiftet.

Torbjorn

Torbjörn von Schantz. Foto: Jenny Svenna-Gillner

Margot Wallstršm, styrelseordfšrande fšr Lunds universitet sedan april 2012

– En utmärkt person att leda Lunds universitet, säger Margot Wallström om rektorskandidaten. Foto: Kennet Ruona

Torbjörn von Schantz har varit en av fyra slutliga kandidater i rekryteringsprocessen och fick i universitetskollegiets omröstning en klar majoritet av rösterna (27 av 46).

– Såväl beredningsgruppen som styrelsen har fastslagit att Torbjörn von Schantz är en utmärkt person att leda Lunds universitet de kommande åren. Han har en gedigen akademisk kompetens och har haft ledningsuppdrag på alla nivåer inom akademin. Jag är också väldigt nöjd med att vi kan föreslå en kandidat med mycket starkt stöd i organisationen, både bland anställda och studenter, säger styrelseordförande Margot Wallström.

Den föreslagne själv, för närvarande prorektor vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU i Uppsala, är också väldigt nöjd.

– Jag är glad, tacksam och överväldigad över att jag fått ett sådant tydligt förtroende av såväl universitetskollegiet som universitetsstyrelsen, säger Torbjörn von Schantz

Han känner stor respekt inför uppdraget som rektor.

– Lunds universitet är ett stort universitet i en spännande utvecklingsfas. Om nu regeringen beslutar att följa styrelsens förslag så kommer jag att börja jobbet den 1 januari 2015. Jag vill då först träffa dekanerna och andra medarbetare för att höra deras tankar om framtiden, säger Torbjörn von Schantz.

Universitetsstyrelsens förslag skicka nu till regeringen som väntas fatta beslut om ny rektor i oktober. Den nya rektorn efterträder Per Eriksson och det nya förordnandet gäller till den siste december 2020.

Kort om Torbjörn von Schantz:

Född 1954, gift, fyra barn, tre barnbarn, bosatt i Lund pendlar till Uppsala

1981 Disputerade på en avhandling om rävar: “Evolution of group living, and the importance of food and social organization in population regulation – a study on the red fox (Vulpes vulpes)”

2000 Professor i zoologisk ekologi vid Lunds universitet

1998-2002 Prefekt för Ekologiska institutionen vid Lunds universitet

2006-2011 Dekan för Naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet

2004-2010 Ledamot (lärarrepresentant) i Lunds universitetsstyrelse

2013 Prorektor vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *