Administration, Allmänt

Enkätresultat: LUM uppskattad – men borde överraska

I höstas fick medarbetarna vid Lunds universitet svara på en enkät om LUM, rektorsbloggen, nyhetsbrevet ”Nytt från universitetsledningen” och även andra interna nyhetskanaler på central och lokal nivå – som webbsidor och nyhetsbrev och informella möten i korridoren.

LUM 1 omslagMånga frågor handlade om LUM och sektionen Kommunikation ville bland annat få svar på om läsarna fortfarande ville ha LUM som papperstidning. Det ville de, tre av fyra föredrar en tryckt tidning framför en webbsida.

Betyget var övervägande positivt. De mest förekommande argumenten var att LUM ger en överblick över universitetet och en inblick i olika verksamheter, något man inte tycker sig få annars. Sex av tio sätter betyg sju eller högre på en tiogradig skala, och sex av tio läser mer än 80 procent av artiklarna. Läsarna uppger att det viktigaste med LUM är att tidningen ska vara trovärdig, aktuell, ge en vidgad syn på universitetet och vara ett tillfälle att lära sig något nytt. Här uppfyller vi kravprofilen enligt enkäten. Det som flest vill läsa mest om är forskning. På andra plats, en bra bit ifrån ettan forskning kommer universitetet som arbetsplats.

Men alla är inte nöjda. Kritik som återkommer är att LUM är för bred, för okritisk, för omodern och sällan överraskar. Att den är bred ingår i uppdraget, så det kommer den att fortsätta att vara. Men den övriga kritiken tar vi till oss och försöker göra något åt. Vi får försöka att bli vassare och låta fler komma till tals och att någon gång överraska er. Ett månadsmagasin som LUM kan inte heller vara först med snabba nyheter, men vi kan vara aktuella genom att fördjupa oss runt det som händer – i samhället och på universitetet.

Medarbetare som är under 35 år läser avsevärt färre sidor i LUM, vilket stämmer med trenden i samhället, där allt färre unga läser tidskrifter. Här har LUM en utmaning – hur ska vi få de 30 procent som är yngre än 35 år att läsa mer? Att gå över till webb, så att nyheterna kommer snabbare, räcker inte. För även de yngre medarbetarna föredrar papperstidningen framför webben. Vi kommer att försöka hitta andra saker att skriva om, som förhoppningsvis berör den yngre gruppen mer.

Papperstidning är kanske inte det mest moderna formatet, men det har sina fördelar – en tidning är identitetsskapande på ett annat sätt en webbsida, där man läser enstaka artiklar. LUM finns också på www.lum.lu.se och använder sig av sociala medier för att få spridning utanför universitetet, många journalister finns på twitter och studenterna på LU:s facebook. Till hösten kommer LUM att dra ner från fyra nummer till tre, eftersom sektionen Kommunikation kommer att omprioritera resurser.

Detta om LUM. Medarbetarenkäten visade också att nyhetsbrevet från universitetsledningen ses som en mycket viktig kanal för att ha koll på vad som händer. Och att engelsktalande personal konsekvent upplever att de får för lite information – på hemsidor, i olika nyhetsbrev och i LUM. Här behövs det insatser på många olika nivåer om vi ska vara ett i sanning internationellt universitet.

Jenny

 

Jenny Loftrup

Tf redaktör för LUM