Forskning, Medicin, Utbildning

Epidemiologisk databas ska inspirera till nya studier

Man behöver inte uppfinna hjulet i onödan: finns det värdefulla forskningsdata kan de gärna återanvändas. Det är en av tankarna bakom SME, Skånes Metadatabas för Epidemiologi. Det är en katalog över epidemiologiska studier som genomförts i södra sjukvårdsregionen från 40-talet och framåt.

Uppgifterna i databasen kan användas för att inspirera till nya studier. Det redan insamlade materialet kan också återanvändas för att besvara nya forskningsfrågor.

Just vid LU och i Skåne har många stora epidemiologiska undersökningar gjorts, och andra pågår idag. Metadatabasen innehåller uppgifter om mer än 680.000 studiedeltagare, samt prover på bl.a. blod, urin och tumörvävnad från ungefär en tredjedel av deltagarna. Den omfattar för närvarande 50 studier, men ska löpande uppdateras när fler studier tillkommer.

Studierna i metadatabasen täcker olika områden, t.ex. äldres hälsa, sambandet mellan kost och cancer, och drogvanor bland skånska skolelever. Några är inriktade på särskilda sjukdomar, som diabetes och cancer, medan åter andra är inriktade på hälsan hos yrkesgrupper som frisörer och vårdpersonal.

Mer information om metadatabasen

Ingela Björck 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *