Forskning, Tvärvetenskap

Ett och ett blir fem i nytt datatema

Komplexa data tar allt större plats inom akademin. Oavsett om du forskar inom humaniora och teologi, ekonomi, eller inom medicin och naturvetenskapliga ämnen måste du samla in, lagra och analysera data. Men hur kan data användas på bästa sätt? Och hur lagrar och tillgängliggör vi data?  Det vill ett nystartat tema vid Pufendorfinstitutet utforska.

Melvyn Davies leder det nya temat om komplexa data på Pufendorfinstitutet.

– Ett och ett blir fem snarare än två inom vårt tema eftersom vi sammanför forskare från en rad olika fakulteter. Det gör att vi kan dra nytta av varandras expertis inom data och datahantering, och förhoppningsvis skapa något som är större än summan av det som vi tar med oss in i arbetet, säger Melvyn Davies, koordinator för temat.

Inom temat, som samlar 17 forskare från sex av LU:s fakulteter samt Universitetsbiblioteket, ska forskarna vidare-utveckla olika angreppssätt för lagring och åtkomst till data, för hur vi visualiserar data, upptäcker mönster i data, och använder data för att förutsäga framtida resultat.

Fem områden kommer att vara i fokus: Att arkivera utdöende språk; Att visualisera universum; Att göra upptäckter från det skrivna ordet; En katalog över stjärnspektra och Att förstå hur vi arbetar tillsammans.

Han framhåller att oavsett ämne arbetar forskare idag med olika typer av komplexa data. Därför är det viktigt att tillsammans fundera kring framtida möjligheter och utmaningar, något som också omfattar ansvarsfull användning av data.

– Det finns otroligt många aspekter som vi redan idag måste ta hänsyn till: hur lagrar vi medicinska data, eller data som rör longitudinell forskning? Just säkerheten kommer att bli allt viktigare i takt med att olika hackerattacker blir vanligare, säger Melvyn Davies. Ett konkret exempel på något som temat vill åstadkomma under sin tid vid Pufendorfinstitutet är att skapa en virtuell modell av Vintergatan, genom att mata in data från satelliten Gaia i 3D utrustning.

– Detta är ett väldigt tydligt exempel på hur vi genom att sammanföra data och teknik från olika discipliner kan testa helt nya saker som kan föra forskningen framåt.

Noomi Egan