Ekonomi, Forskning, Utbildning

EU-medlemskapet vinst för LU

Känslorna inför EU är delade och ovissheten stor om hur många som kommer att gå till urnorna när det är val till EU-parlamentet 25 maj. För Lunds universitet har dock det svenska EU-medlemskapet inneburit ett rejält tillskott. Lund är ett av de svenska universitet som kammat hem flest forskningsmiljoner.

EU:s tre senaste ramprogram för forskning omfattar fjorton år, från 1999 till 2013. Under den perioden har Lunds universitet hittills fått sammanlagt cirka 248 miljoner euro, det vill säga drygt 2,2 miljarder svenska kronor. Det är mer än vad det kostade att bygga Turning Torso (1,8 miljarder) men mindre än vad MAX IV kommer att kosta (3 miljarder).

– Lunds universitet är en av Sveriges största aktörer inom EU:s ramprogram och de är vår näst största enskilda externa forskningsfinansieringskälla, säger Magnus Edblad, på universitetets Forskningsservice som hjälper forskare söka anslag från EU.

Ännu viktigare än forskningsmiljonerna är kanske den mängd kontakter med forskare, företag och andra organisationer i utlandet som EU-samarbetena resulterat i, fortsätter han. I det femte ramprogrammet som pågick 1999–2003 ingick Lunds universitet i sammanlagt 207 projekt, i det sjätte ramprogrammet i 244 projekt och i det senaste – det sjunde – är universitetet med i 310 projekt.

Hur blir det med Lunds universitets engagemang i europeiska projekt framöver?

– Ja, nu gäller att hitta partners och ansöka om medel inom det nya ramprogrammet Horizon 2020 som har stark betoning på samarbete mellan akademi och omvärld och på innovation, det vill säga hur man nyttiggör forskningsrön, säger Magnus Edblad.

Lunds universitet har just antagit en särskild handläggningsordning för projekt som drivs inom Horizon 2020; här regleras vem som har rätt att underteckna olika typer av avtal etc. Handläggningsordningen finns att hitta i universitetets regelverk.

Britta Collberg

18.000 EU-stipendier har främjat utbyte

Stipendier från EU har också starkt främjat Lunds universitets utbyte med omvärlden. Sammanlagt närmare 18.000 studenter, forskare och annan personal har genom EU-stipendier kommit till Lunds universitet eller rest ut till  länder i Europa eller tredje land de senaste fjorton åren. De inresande har varit i majoritet, men på senare tid har intresset för att åka ut ökat bland svenskar.

Hugo Bragioni på sektionen Externa relationer har för LUMs räkning plockat fram data på utbytena inom samarbets- och mobilitetsprogrammen Erasmus, Erasmus Mundus samt Tempus. 

När det gäller utbytesstudenter inom Europa tog Lunds universitet emot närmare 11.500 Erasmus-studenter mellan 1999 och 2013. Under samma period åkte närmare 5000 Lundastudenter ut på Erasmus-stipendier och uppåt 900 lärare från Lunds universitet reste på Europa-utbyten.

Programmet Erasmus Mundus omfattar utbildningssamarbeten med länder också utanför Europa. Under åren 2005–2013 har 350 studenter från Lund deltagit i så kallade joint programmes som getts i samarbete med andra universitet.

Lunds universitet har under flera år deltagit i och också koordinerat flera stor utbytes- och samarbetsprogram inom Erasmus Mundus. Universitetet har varit involverat i hela 51 projekt varav 13 som koordinator för projekt med t.ex. Mellanöstern, Kina och Indien. Sedan 2008 har universitetet tagit emot 700 studenter och lärare (en majoritet är masterstudenter och doktorander) från länder utanför Europa. Närmare hundra studenter och lärare från Lund har kunnat resa ut till tredje land inom ramen för de här EU-programmen.

Sedan år 2000 har Lunds universitet också varit engagerat i närmare ett trettio-tal projekt inom det så kallade Tempus-programmet. Tempus stödjer modernisering och reformer inom högre utbildning i länder i närområdet till Europeiska unionen.  Tempusprojekten har också omfattat arbete med lärare i vanliga skolor, med företag, projekt inom ramen för ”kunskapstriangeln” (undervisning, forskning och innovation) och utbildning av offentliga tjänstemän.

Samarbetena har handlat om allt från energihushållning till karriärrådgivning. Lunds universitet har varit engagerad i Tempus-projekt i bl.a. Centralasien, Ryssland, Ukraina, Syrien, flera länder på Balkan och i Egypten.

Britta Collberg 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *