Allmänt

Eva Wiberg blir rektor i Göteborg

Eva Wiberg lämnar Lund och slutar som prorektor för att bli ny rektor vid Göteborgs universitet från och med 1 juli. Vad tar hon med sig härifrån?

– Jag tror jag tar med mig tillräcklig erfarenhet och den stora portion tålamod som krävs för att vara

Eva Wiberg

Eva Wiberg, prorektor vid Lunds universitet på väg till Göteborgs universitet.

med och föra ett stort universitet framåt. Jag har förståelse för hur dynamiken fungerar vid förändringsprocesser, och för den långsamhet som ibland måste få finnas.

Göteborg hade två starka slutkandidater till rektorstjänsten. Erbjudandet gick först till norrmannen Ole Petter Ottersen, som tackade ja. Han fick dock snabbt dra tillbaka sitt ja, när det visade sig att han fortfarande var med i rekryteringsprocessen till KI. Nu har Göteborgs universitet föreslagit Eva Wiberg som ny rektor till regeringen.

Hur känns det att lämna Lund och Lunds universitet efter så många år?

– Det har varit min stad och mitt universitet länge. Men jag tror på att man vinner på att förändra saker i sitt liv. Det känns nytt och otroligt spännande att ta sig an rektorsjobbet i Göteborg, även om det alltid finns en viss vånda när man tar ett nytt steg.

Hur kan detta föra Lunds och Göteborgs universitet närmare varandra?

– Lunds och Göteborgs universitet har redan utbyte med och av varandra. Men jag kan se ur båda lärosätenas perspektiv och ge inblick i hur det fungerar i Lund och vice versa längre fram.

Hur hoppas du att LU tar hand om de frågor som ligger dig närmast om hjärtat?

– Jag hoppas att LU fortsätter att driva att utbildning och forskning ska vara sammanflätade, det är väldigt viktigt för kvalitén. Och också att internationaliseringen fortsätter på den lyckade väg vi slagit in på där vi arbetar strategiskt mot specifika länder och universitet.

Jenny Loftrup

MER OM Eva Wiberg

Aktuell: Ny rektor för Göteborgs universitet
Född: 1958 i Malmö.
Uppvuxen: I både Sverige och Italien. Bodde i utkanten av Villa Borghese i Rom, där pappa var chef för Svenska Institutet. Har varit 7-kampare på hög nivå
Familj: Gift, två vuxna barn.
Bor: Radhus i Lund, men snart både i Göteborg och Lund.
Titel: Prorektor vid Lunds universitet, professor i italienska.
Karriär vid LU: prefekt vid SOL, utbildningsdekan vid HT, vicerektor med ansvar för utbildningsfrågor, prorektor
Egen forskning: Andraspråksinlärning och tvåspråkighet med fokus på italienska.
Utmärkelser: Hedersmedlem i Humanistkåren och Riddare av den italienska orden Solidaritetsstjärnan.