Konstnärligt

Experimentell konst på tvärs

På Inter Arts Center (IAC) i Malmö samlas alla delar av Konstnärliga fakul­teten för att tillsammans forska och skapa gemensamma projekt. Målet är att hitta nya infallsvinklar och nå resultat som är större än delarna var för sig.

Inter Arts Center 5 BRED Inter Arts Center 4Ett exempel på det är ett av de största symposier som gjorts i Skandinavien inom konstnärlig forskning som ägde rum under några dagar i slutet av november, kallat ”Tacit or Loud: where is the knowledge in art?”. Det var en lång rad före-läsningar, performances och installationer där forskare och konstnärer kunde mötas inom olika områden som koreografi, teater, musik och videokonst.

Tanken med IAC är just att samla forskare och konstnärer från de olika disciplinerna teater, musik och konst i olika samarbetsprojekt. Det är en centrumbildning med två delar; den ena är konstnärlig forskning och en plats att skapa möjligheter för konstnärer att testa sina uttryck och reflektera över resultaten, det andra att bidra till att utveckla experimentell konst och se nya möjligheter genom att stötta projekt som växer fram ur olika samarbeten även utanför universitetet.

– Ofta hänger dessa två delar ihop – den konstnärliga forskningen som finns inom musik, teater och fri konst är ofta nyskapande och det mest intressanta är att skapa möjligheter för en riktig scen för just experimentell konst inom olika genrer, säger Christian Skovbjerg Jensen, som är föreståndare för IAC.

Inter Arts CenterDet är inte lätt att mäta resultat av sam-tida konstnärlig forskning, Christian Skov-bjerg Jensen säger att mycket handlar om att vara -intresserad av processen och att bidra till något nytt och också att reflektera över varför det man kommer fram till är viktigt och hur det kan bidra till att tänka på ett nytt sätt. På så sätt kan det bidra till nya vägar för konsten, en utveckling som sedan andra kan ta upp och föra vidare på nya sätt.

– Vi vill både nå ut och visa upp den forskning som bedrivs här och på Musik-, Teater- och Konsthögskolorna, men också skapa nya kontakter inom universitet för framtida samarbeten, säger han.

På IAC bidrar man med både lokaler och avancerad teknik inom exempelvis film och ljud som forskare och konstnärer kan få tillgång till. Hittills har de som forskar själva fått söka sig till IAC, men framöver hoppas Christian Skovbjerg Jensen även att kunna arbeta mer uppsökande för att få till spännande samarbeten, både inom LU och ute i det övriga kulturlivet.

Han tillträdde som chef för IAC i våras, efter att i många år ha arbetat som kurator för olika biennaler och festivaler inom samtidskonst. Ursprungligen kommer han från Danmark, men bor sedan ett par år i Sverige och med tiden började han söka sig bort från alla projektanställningar.

– När det här dök upp verkade det spännande. Det är inte ett statiskt arbete, det handlar om att utveckla en gränsöverskridande verksamhet. Det passar mig väldigt bra eftersom jag har jobbat mycket med olika samarbetsprojekt inom konst, säger han.

Text: Jonas Andersson

Foto: Gunnar Menander

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *