Administration, Forskning, Medicin

Extra pengar till äldreforskning att söka

Drygt två miljoner kronor extra. Det satsar Ribbingska Minnesfonden i Lund på forskning inriktad mot äldrevård och gerontologi. Satsningen gäller för 2015 och kommer sedan att upprepas ytterligare tre år.

– Vi delar ut mer pengar än vi brukar eftersom vi har fått en extra donation, berättar Karin Sandberg, ordförande för Ribbingska Minnesfonden.

Urvalet av forskningsfrågor är brett. Allt från äldrekollot som fenomen till fysisk aktivitet vid lindrig kognitiv svikt. Det största bidraget, 1,4 miljoner kronor, går till ett pågående projekt om stroke och ska bidra till finansieringen av två doktorander. Projektet leds av professor Susanne Iwarsson, föreståndare för CASE som är ett tvärvetenskapligt centrum för äldreforskning vid Lunds universitet. Ribbingska Minnesfonden stödjer även konferensresor och inköp av teknisk utrustning. Sista ansökningsdagen för nästa omgång är den 30 oktober, 2015. Mer info: www.ribbingska.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *