Administration, Allmänt

Fem goda ting med nya miljöpolicyn

Universitetets nya miljöpolicy är äntligen på plats. LU:s miljöchef Claes Nilén ser den som ett steg på vägen mot ett skarpare miljöarbete och listar fem goda ting med den.

Claes Nilén

LU:s miljöchef Claes Nilén listar fem goda ting med Lunds universitets nya miljöpolicy.

Det är bra att den finns. Under ett par år har LU saknat en miljöpolicy och det strider mot lagen, närmare bestämt mot förordningen om miljö-ledning i statliga myndigheter. Nu bereder policyn vägen för LU:s långsiktiga miljö- och hållbarhetsarbete. Jag hoppas institutioner, fakulteter och andra enheter kommer att bryta ner den till fungerande delmål.

Miljöfrågorna lyfts till ledningsnivå. Inom universitetsledningen ska det finnas en representant som bevakar miljöfrågor. Varje år ska ledningen sedan gå igenom miljöarbetet och besluta om förbättringar. Ett hållbarhetsråd ska också inrättas.

Koldioxidutsläppen utreds. Hur stor miljöpåverkan står LU egentligen för? Det aktuella läget 2015 ska utredas. Miljöutredningen ska ligga till grund för nya prioriteringar, mål och handlingsplaner.

En handlingsplan med kvantitativa mål tas fram. Om LU menar allvar med att vi vill vara en drivkraft för hållbar utveckling i enlighet med den strategiska planen så behöver vi ha mätbara, kvantitativa mål för att t.ex. minska koldioxidutsläpp, energianvändning, antal flygresor. En handlingsplan med kvantitativa mål kommer att tas fram under 2016.

Miljöpolicyn uppmanar till ständiga förbättringar. Vi kan energieffektivisera mer och vi kan öka andelen av förnybar energi som vi använder. När vi bygger nya hus ska de vara miljöklassade, som t.ex .LUX och nya Matteannexet är. Vi ska också bli bättre på att ställa miljökrav i alla upphandlingar där det är möjligt. En snar synbar förbättring blir att LU-gemensamma skyltar för avfallssortering ska tas fram under 2015. Det ska vara lätt att sortera rätt.

Text: Jenny Loftrup

Foto: Gunnar Menander

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *