Allmänt, Utbildning

Fem skäl att gå på pedagogisk konferens

Johanna Bergqvist Rydén är med i organisationskommittén för LU:s pedagogiska utvecklingskonferens som firar tioårsjubileum i år. Konferensen äger rum den 23 november och här listar hon fem goda grunder för att komma på den.

Johanna Bergqvist Rydén

Tioårsperspektiv bakåt och framåt. Förutom att den ramas in av universitetets 350-årsjubileum inom temat ”Framtidens universitet” så firas vårt eget jubileum bland annat genom att ett antal lärare som var med vid den allra första konferensen 2007 deltar. De delar med sig av sina erfarenheter och tankar om de senaste tio årens undervisning vid LU och vad de tror att de nästkommande tio åren kommer att föra med sig.

Professor Ray Land från Durham University är konferensens keynote speaker, och något av en stjärna på den högskolepedagogiska himlen. Han har inspirerat många med sin forskning om studenters lärande och hur undervisningen kan utvecklas. Titeln på hans föreläsning är ”Treshold Concepts and Troublesome Knowledge: a transformal approach to learning”.

Framtidsspanande paneldebatt. Erfarna pedagoger och studenter driver på kort tid och med glimten i ögat varsin tes om framtiden som sedan diskuteras. Moderator i paneldebatten är Helena Sandberg, docent i medie- och kommunikationsvetenskap. Debatten inleds av Torgny Roxå, pedagogisk utvecklare vid LU som delar med sig av sin långa och breda erfarenhet av högskolepedagogikens utveckling.

Erfarenhetsutbyte. Konferensen vänder sig till alla med pedagogiska uppdrag; lärare, forskarhandledare, studievägledare, studierektorer, bibliotekarier, utbildningsadministratörer med flera. Här ges chansen till stort erfarenhetsutbyte över alla gränser.

Jubileumsmingel och utställning. I sann jubileumsanda avrundas dagen med mingel och förfriskningar i LUX bakre foajé där också utställningen ”Studentliv i Lund under 350 år” visas.

FOTNOT: Huvudansvarig för konferensen är Utbildningsnämnden vid LU. Mer info hittas i LU:s kalendarium på www.lu.se