Okategoriserade

Folk: Administratör med stor insyn i utbildnings- och kvalitetsfrågor

Som anställd inom universitetet sedan mitten av 1970-talet har Eva Lindgren varit med om stora förändringar i sitt arbete som administratör. Men en sak har funnits med som en röd tråd genom hela karriären: känslan av att ha ett roligt och intressant arbete. Nyligen blev hon en av två mottagare av LU:s administrativa pris.

Eva Lindgren

Eva Lindgren har arbetat som administratör under många år och fått följa inte minst den tekniska utvecklingen.

Eva Lindgren arbetar som koordinator vid avdelningen Kvalitet och utvärdering och administrerar bl.a. utbildningsnämndens arbete och är central kontaktperson gentemot universitetskanslersämbetet när det gäller pågående utvärderingar. Genom åren har det skett en rad omorganisationer, men i stort sett har hon hållit sig inom samma fält; utbildnings- och kvalitetsfrågor.

– Jag har trivts med människorna omkring mig och haft stor variation i arbetsuppgifterna och det är väldigt roligt att arbeta mycket med verksamheterna ute på institutionerna, säger Eva Lindgren.

Samtidigt har det hänt mycket när det gäller arbetsmetoder och organisation. En stor förändring var i början av 1990-talet när förvaltningen bytte från en byråorganisation till en betydligt plattare organisationsform. En annan förändring ägde rum för några år sedan när de dåvarande råden lades ner och det bildades nämnder i stället, där utbildningsnämnden är ett exempel. Eva Lindgren har varit med hela vägen.

– Jag har fått en ganska stor insyn i utbildnings- och kvalitetsfrågor över hela universitetet efter alla dessa år. Det ger en extra dimension till arbetet, säger hon.

Att Eva Lindgren hamnade inom administrationen var mer eller mindre en slump. Hon läste många olika kurser på universitetet med inriktning på museivärlden, fullt medveten om att det inte var (och är) det lättaste när det gäller att få jobb.

– De kommentarer jag fick från många var att jag ”inte läst någonting nyttigt”, men det är den typ av ämnen som man har med sig hela livet. Man får inte glömma att jag fick en generalistkompetens som inte är helt oviktig, säger hon.

Den 1 november 1976 fick hon arbete på den dåvarande PU-enheten (Pedagogiskt utvecklingsarbete), som vid början av 90-talet blev Utvärderingsenheten.

Mycket har skett under de nu snart 38 år som gått. Den tekniska utvecklingen har inneburit mycket för det administrativa arbetet. En sådan självklar sak som att kopiera papper var på 70-talet ett tidskrävande arbete. Ville man någon något fick man ringa eller möjligen faxa. Sedan kom datorerna och förändrade det praktiska arbetet från grunden.

Å andra sidan har informationsmängden och flödet ökat enormt.

– Det är både för- och nackdelar, även om information generellt underlättar. Tempot är mycket högre i dag och arbetsuppgifterna är betydligt fler.

Samtidigt är många frågor de samma när det gäller utveckling, utbildning och studentfrågor, även om internationaliseringen har ökat och de ekonomiska förutsättningarna har ändrats.

I många år var det också i stort sett samma personal som arbetade med dessa frågor, det fanns en kontinuitet på avdelningen som är mer ovanlig i dag. Men med åren har det skett en generationsväxling.

– Jag var yngst i många år, så det känns lite märkligt att vara äldst på avdelningen och den som har jobbat här längst, säger Eva Lindgren.

Text: Jonas Andersson

Foto: Gunnar Menander

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *