Forskning, Samhällsvetenskap

”folk.” Han springer för klimatet

Johannes Stripple var en av närmare tusen personer som i Riksteaterns regi sprang stafett för livet och för klimatet, från Arktis till Paris. Alla deltagare hade sina egna motiv till varför de ville göra denna insats för klimatet. För Johannes Stripples del handlade det om frustration över att så små framsteg görs i klimatförhandlingarna.

Johannes Stripple

Statsvetaren Johannes Stripple sprang sträckan genom Lund i stafetten ”Run for your life”.

De senaste tjugo åren har statsvetaren Johannes Stripple forskat om klimatpolitik; om hur man reglerar koldioxidutsläpp, vad som händer mellan parterna vid förhandlingsbordet, hur stater arbetar med förnybar energi, och på senare tid om den klimatomställning som redan görs, ofta oberoende av direktiv ovanifrån. Det är i samband med detta som han alltmer börjat intressera sig för hur klimatfrågan tar sig olika kulturella uttryck. Bland annat har han tillsammans med en litteraturvetare och en teknolog startat en bokcirkel där de bara läser skönlitterära böcker som på något sätt berör klimatförändringarna. Johannes Stripple visar på en lång rad titlar i sin bokhylla på Statsvetenskapliga institutionen.

– Litteraturen gör det mer begripligt hur klimatförändringarna kan komma att landa i folks vardag, säger han. Den politiska retoriken kring klimatet blir ofta väldigt torr och blodfattig i sin fokusering på hur vi ska uppnå 2-gradersmålet.

Därför är kulturinstitutionerna bra, menar han. De kan hantera det som är jobbigt och därmed spela en viktig roll i hanteringen av klimatförändringarna.

– Man kan ju likna det med en sorgeprocess, att vi inte längre kommer att kunna leva som tidigare och bekymmerfritt sätta sprätt på fossila bränslen och andra resurser, säger Johannes Stripple. Här kan litteraturen och kulturen hjälpa oss att blicka in i framtiden.

Att kulturen blir viktigare kan man se i hur klimatförhandlingarna i Paris organiseras. Klimatinitiativ från städer, näringsliv och organisationer lyfts fram som det brukar göras, men även konstinstallationer, filmvisningar och olika sorters performanceprojekt görs synliga och blir en del av den bredare diskussionen om vad det innebär att leva i ett klimatförändrat samhälle.

En av anledningarna till att Johannes Stripple tilltalades av och valde att delta i Riksteaterns perfomanceprojekt ”Run for your life” var att det inriktade sig på vad klimatförändringarna innebar för den enskilda individen.

– Alla som deltog fick skriva en kort text om varför de deltog i stafetten. När man läser dessa blir det väldigt tydligt att rädslan för en klimatkatastrof och förhoppningarna på ett annat samhälle ser väldigt olika ut från person till person och från plats till plats.

Hela stafettloppet livestreamades – från Arktis till Paris. Johannes Stripple sprang en kort sträcka genom Lund, sida vid sida med hip hop-artisten Promoe.

– Jag valde att springa i vanliga kläder för att illustrera att när man springer för livet så har man inte tid att sätta på sig löparkläder.

Johannes Stripple har nyligen tillsammans med kollegan och tidigare gästprofessorn Harriet Bulkeley fått finansiering av holländska vetenskapsrådet att anordna en veckas workshop i Holland. Då ska de för första gången föra samman konstnärer och författare med ingenjörer, statsvetare och beslutsfattare inom myndigheter och näringsliv för jämföra berättelser om det kolsnåla samhället. Syftet är att få en bättre förståelse för omställningsprocesser som redan sker på olika håll i samhället, var de sker, hur de sker och vilket motstånd de möter.

Text: Ulrika Oredsson

Foto: Gunnar Menander

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *