Allmänt

Förnyat arbete för jämställdhet och likabehandling

I juni träffas universitetets nya ledningsgrupp för jämställdhet och likabehandling för första gången sedan gruppens sammansättning och uppdrag justerats av rektor.

Ledningsgruppen ska bland annat verka för att skapa engagemang för och delaktighet i arbetet mot diskriminering och för jämställdhet, lika rättigheter och möjligheter inom universitetet. Gruppen rapporterar direkt till rektor och rektors ledningsråd.

Ledningsgruppens ledamöter representerar fakulteterna, gemensamma förvaltningen och universitetets särskilda verksamheter, USV. Dessutom finns representanter för LUS och personalorganisationerna i gruppen. Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling leds av ordförande Anna Maria Drake, vicedekan på Medicinska fakulteten. Sekreterare för gruppen är Lena Lindell, sektionen Personal.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *