Forskning, Medicin, Samverkan

Forskning om folksjukdomar samordnas från Lund

Vinnova satsar en halv miljard kronor på samverkan kring folksjukdomar de närmaste tio åren. Just nu pågår utlysningen av medel till samverkansprojekt.
– Forskare som samarbetar med antingen näringslivet och sjukvården, eller med båda parterna, har chans att få anslag, säger Peter Nordström som koordinerar den nationella storsatsningen från Lund.

Peter Nordstrom

Peter Nordström koordinerar samverkans­projektet SWElife.

Hela satsningen handlar om att stärka life science-sektorn och genom att öka samverkan mellan forskningen, vården och näringslivet förbättra livet för patienter med någon folksjukdom.

– Samarbete är inte alltid lätt, och ett av målen är att aktörerna ska få chans att kommunicera kring centrala utmaningar där de gemensamt kan uträtta mycket, säger Peter Nordström, programdirektör för SWE-life som detta strategiska forskningsområde (SIO) kallas och som har fokus på folksjukdomar. Från sitt kontor i LU Innovations lokaler på Sölvegatan samordnar Peter Nordström programmet.

Förra året utlystes nio miljoner kronor till diabetesprojekt. Lunds universitet kom väl ut och ingår i konstellationer som fått anslag till utveckling av nya diagnosverktyg och för att ta fram förslag till nya läkemedel och behandlingsstöd.

Just nu och fram till mars finns 18 miljoner kronor att söka för samarbete kring folksjukdomar. Pengarna räcker till ett tiotal projekt som kan pågå under två år.

– Vi kommer att göra flera öppna utlysningar av medel. Efterhand görs en avstämning tillsammans med Vinnova som sedan beslutar vad man vill fortsätta stödja och prioritera särskilt, berättar Peter Nordström.

Det som premieras är forskningsexcellens och starka konstellationer med goda chanser att få fram angelägna innovationer.

Trots att det finns både spetsforskning och en hel del life science-industri i Sverige har branschen lidit stora avbräck på senare år, främst kännbara i och med nedläggningen av Astra Zeneca.

Förhoppningen är att SWElife ska stärka hela ”life science-ekosystemet” och rusta det för den globala konkurrensen.

– I samarbetsprojekten bygger man upp ett värde som kan öka chanserna för alla aktörer att locka till sig nya investeringar, säger Peter Nordström.

Peter Nordström skrev sin lic-avhandling i zoologi vid Lunds universitet och arbetade sedan fram till 2008 på Astra Zeneca. De senaste åren har han varit vice VD för Medicon Valley Alliance, MVA – en medlemsorganisation för svenska och danska parter från akademin, sjukvården och industrin. Här har han sysslat med bland annat affärsutveckling och ansvarat för MVA:s internationella ambassadörsprogram. MVA har nu representation i Japan och på USA:s öst- och västkust (Boston och San Diego).

Text och foto: Britta Collberg

SWElife

SWElife är ett av Vinnovas, FORMAS och Energimyndighetens strategiska forskningsområden, SIO.

SWElife leds av en nationell styrelse med hjärnforskaren Martin Ingvar, Karolinska institutet, som ordförande. Styrelsen påverkar inriktningen på utlysningarna men projekturvalet görs av Vinnova och externa oberoende bedömare.

SWElife koordineras från Lund.

SWElife syftar till att stärka life science industrin i Sverige genom att stödja samarbete mellan forskning, sjukvård och företag. Målet är att omsätta nya forskningsrön i bättre vård, mediciner och hjälpmedel som gynnar patienter och folkhälsa.

För att få anslag krävs samverkan mellan minst två aktörer. Renodlade forsknings- eller kommersiella projekt får inte anslag.

Mer info: http://swelife.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *