Innovation

Första steget i stadsplanearbetet
med Science Village Scandinavia är avslutat

Ramprogrammet för Science Village Scandinavia har klubbats av Byggnadsnämnden och skickas nu ut på samråd. Det betyder att första steget i stadsplanearbetet av den kommande forskningsbyn i Brunnshögsområdet i nordöstra Lund har avslutats.

BG-Svensson

BG Svensson

Det antagna ramprogrammet beskriver förutsättningarna för att etablera forskningsinstitutioner, kontor, laboratorier, korttidsboende och service. Programmet innehåller en utvecklad version av COBE Arkitekters vinnande förslag.

– Närheten till ESS och MAX IV ger Science Village Scandinavia unika möjligheter att bygga upp en stark miljö för forskning och innovation. En väl genomtänkt stadsplanering är en viktig del i skapandet av en attraktiv miljö och ett starkt varumärke som kan locka forskare, institutioner och företag, säger BG Svensson, VD för Science Village Scandinavia AB.

Fem strategier har tagits fram i ramprogrammet: De befintliga kulturhistoriska gårdsmiljöerna ska tas tillvara. De viktigaste destinationerna ska placeras i ett kluster längs Kunskapsstråket. Ett genomtänkt grönblått stråk ska gen en grön och avkopplande miljö i stadsdelen. De centrala delarna i forskningsbyn ska bli stadsdelens hjärta och ansiktet utåt. Stadsdelen ska vara en attraktiv miljö under hela den långa utbyggnadstiden.

Området omfattar 27 hektar varav 17 hektar i dagsläget ägs av Science Village Scandinavia.

Se det fullständiga ramprogrammet på www.sciencevillage.com/press/

FAKTA

Science Village Scandinavia är en 170.000 kvm stor del av Lund NE/ north east) Brunnshög med strategiskt lägen mellan de framtida forskningsanläggningarna ESS och MAX IV-Laboratoriet. Området ägs av Science Village Scandinavia AB, ett bolag som ägs av gemensamt av Lunds universitet, Lunds kommun och Region Skåne – med uppgiften att utveckla och förvalta området.

Strukturplanen för området har tagits fram av COBE Arkitekter och Ramböll A/S, med fokus på flexibilitet, mötesplatser och hållbarhet. Planen bearbetas och utvecklas just nu, och ska leda till en färdig detaljplan under 2014.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *